Πρόσφατα άρθρα

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Διδάσκοντας την ελληνική

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας. 

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Name: Charles Stewart 

Module convenor: Dr. Dimitra Tzanidaki-Kreps

Submission due date: 12 January 2018

 

- 1 of 7 - 

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Lysistrata’s Woolmaking Formula for Peace1

 

Introduction

Lysistrata, recently emerged from the Propylaea, is arguing with a proboulos about the conduct 

of the war with Sparta. She criticises the behaviour of the Athenian men, who, risibly, can be 

Resources: 

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε
BIRZEIT UNIVERSITY 
Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

 

Examine the role of self-deception in the historical poems of Cavafy

Examine the role of self-deception in the historical poems of Cavafy

Discuss the use of the so-called ‘narrated monologue’ or ‘free indirect speech’ as employed for the first time ever in Greek fiction by Vizuinos.

Discuss the use of the so-called ‘narrated monologue’ or ‘free indirect speech’ as employed for the first time ever in Greek fiction by Vizuinos.

Πανεπιστήμιο του Maryland

Το Νεοελληνικό Πρόγραμμα του  Πανεπιστήμιο του Maryland, College Park, ΗΠΑ.

 Πολυβία Παραρά

Ένα μάθημα Ιστορίας με ...διαθεματική προσέγγιση

 

Το  ηφαιστειογενές  νησί  της  Θήρας

Πολλά από τα νησιά του Αιγαίου εμφανίστηκαν ως αποτέλεσμα ηφαιστειακής  δραστηριότητας . Ένα από αυτά τα νησιά ,που βρίσκεται στο Αρχιπέλαγος των Κυκλάδων, είναι η Θήρα . Η Θήρα μαζί με τα νησιά Θηρασιά , Παλαιά Καμένη ,  Νέα Καμένη και  Ασπρονήσι  ανήκουν σε μια ομάδα νησιών σε σχήμα δαχτυλιδιού , ονομαζόμενη Σαντορίνη .

Resources: 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ

Το   μεγαλύτερο  κατόρθωμα   του  Κατσαντώνη   που   τραγουδήθηκε   και   πέρασε   στο   θρύλο   και   την   ιστορία  , ήταν   ο  θάνατος   του   πιο   γνωστού  και  σκληρού   δερβέναγα   του   Αλή  -  πασά  , του  Βελή  Γκέκα .

Resources: 

Magna Graecia

Η πόλη των Συρακουσών έπεσε το 212 π.Χ.  Το κύμα της εισβολής του ρωμαϊκού ελληνιστικού κόσμου άφησε πίσω του ερείπια και στάχτες...Την τύχη των Συρακουσών είχαν σχεδόν και οι άλλες ελληνικές πόλεις της Σικελίας.Το νησί ερήμωσε,στα χωράφια φύτρωσαν άγριοι θάμνοι και στα ερείπια των χωριών φώλιασαν λύκοι...Μισό αιώνα αργότερα τη Σικελία επισκέφθηκε ο γνωστός Ρωμαίος ρήτορας Κικέρων. Σ’ ένα εγκατελειμένο νεκροταφείο, στις Συρακούσες , εκεί ανάμεσα στ’ αγκάθια βρισκόταν μια επιτύμβια πλάκα με την εικόνα ενός κυλίνδρου και μιας μπάλας – σφαίρας. Ήταν ο τάφος του Αρχιμήδη.

Ρωσική ποίηση

 

 

 

                   Ρ Ω Σ Ι Κ Η     Π Ο Ι Η Σ Η

             Μιχαήλ   Γιούρεβιτς   Λέρμοντοβ  

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα