Πρόσφατα άρθρα

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Forums

Φόρουμ Θέματα Καταχωρίσεις Τελευταία καταχώρηση
1 1 πριν από 8 έτη 4 εβδομάδες
από τον/την Rania Voskaki
Εδώ μπορείτε να γράψετε για το βιβλίο που χρησιμοποιήσατε την προηγούμενη χρονιά (ή επιλέξατε φέτος) και τους λόγους που το προτιμήσατε. Επίσης μπορείτε σύντομα να σημειώσετε αν χρησιμοποιήσατε άλλο υλικό. Οι πληροφορίες αυτές, συγκεντρωμένες εδώ, ενημερώνουν τους υπόλοιπους συναδέλφους σας για τη μέθοδο που επιλέξατε έτσι ώστε να μπορεί να γίνει μια συζήτηση σχετικά με το υπάρχον υλικό και τους τρόπους αξιοποίησής του.
2 20 πριν από 15 έτη 50 εβδομάδες
από τον/την alwayscreta
Στο σημείο αυτό επιλέγετε εσείς ποια σημεία του διδακτικού σας έργου θα θέλατε να αποτελέσουν θέμα συζήτησης ή διατυπώνετε ένα αίτημά σας στην κοινότητα των διδασκόντων την ελληνική στα ΑΕΙ του εξωτερικού.
9 39 πριν από 15 έτη 12 εβδομάδες
από τον/την joanna
Οι ελληνικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, οι ελληνικές γραμματοσειρές και η γενικότερη παρουσία της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στον παγκόσμιο ιστό!
3 20 πριν από 17 έτη 34 εβδομάδες
από τον/την makrodimos
Σε αυτό το σημείο παρουσιάζετε τις εργασίες των φοιτητών σας και συζητάτε για αυτές
5 14 πριν από 17 έτη 46 εβδομάδες
από τον/την joanna
Ευπρόσδεκτες είναι οι προτάσεις σας για την αισθητική των Φρυκτωριών (μέγεθος γραμμάτων, χρώματα επιφανειών διεπίδρασης, κτλ) οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στο μέτρο του δυνατού
2 21 πριν από 19 έτη 35 εβδομάδες
από τον/την panos
Σε αυτό το σημείο, γράφετε τους τομείς για τους οποίους θα σας ενδιέφερε να συνταχθούν ομάδες συζήτησης στο Forum
3 19 πριν από 17 έτη 40 εβδομάδες
από τον/την frantzkyr
Εδώ συγκεντρώνονται οι προτάσεις σας για τους τρόπους ενσωμάτωσης των φοιτητών/τριών στις Φρυκτωρίες αλλά και τα θέματα που νομίζετε ότι θα τους/τις ενδιέφερε να συζητούν
2 2 πριν από 16 έτη 49 εβδομάδες
από τον/την Anonymous
Θέματα σχετικά με την διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης συζητώνται ανάμεσα σε σας και δύο διδάσκοντες του Σχολείου Νέας Ελληνικής του ΑΠΘ
9 34 πριν από 11 έτη 41 εβδομάδες
από τον/την joanna
Η λογοτεχνία αποτελεί ένα από τα διδακτικά αντικείμενα για τους περισσότερους από σας. Από την άλλη, πολλές διδακτικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί χρησιμοποιούν τα λογοτεχνικά κείμενα για την προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας από τους ξένους φοιτητές...
3 15 πριν από 19 έτη 17 εβδομάδες
από τον/την venetia
Η γλώσσα ως φορέας πολιτισμού και η διδασκαλία της...
3 16 πριν από 19 έτη 16 εβδομάδες
από τον/την venetia
Οι προτάσεις, οι ιδέες, οι προτιμήσεις σας για τα θέματα γύρω από τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε
1 4 πριν από 16 έτη 47 εβδομάδες
από τον/την frantzkyr
© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα