Πρόσφατα άρθρα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη
Κατηγορία Περιγραφή
Αποσπάσεις

Ειδήσεις και πληροφορίες για πρακτικά θέματα σχετικά με την παραμονή στις χώρες απόσπασης.

Γενικά Θέματα

Γενικά Θέματα

Η Βιβλιοθήκη του προγράμματος ΙΑΣΩΝ

Οι δυο αυτές Συλλογές Βιβλίων, μια αντιπροσωπευτική διατομή της (νέο)ελληνικής λογοτεχνίας στη μια περίπτωση, και της ελληνικής ιστορίας στην άλλη, έγιναν (και διαρκώς ενημερώνονται από τους καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής Δ. Ιακώβ, Ι. Καζάζη και Α. Ξανθοπούλου –Κυριακού) για λογαριασμό του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΑΣΩΝ» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σχεδιάστηκαν για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα διδακτικών κυρίως, αλλά, σε κάποιο βαθμό, και ερευνητικών αναγκών σε περιβάλλοντα, που στερούνται παντελώς άλλων πηγών και μελετών για τις ελληνικές σπουδές. Με δαπάνες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας και προπάντων της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού αγοράστηκαν δεκαπέντε τέτοιες συλλογές σε ισάριθμους πυρήνες ελληνικών σπουδών σε πανεπιστήμια της Παρευξείνιας Ζώνης.

Πολιτιστικά

Εδώ θα βρίσκετε ειδήσεις για γενότα και δράσεις που αφορούν στον πολιτισμό και που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συνέδρια

Ανακοινώσεις για συνέδρια που αφορούν τη διδασκαλία γλώσσας, τη λογοτεχνία και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Συνέδρια με περιλήψεις και κείμενα εισηγήσεων

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τα συνέδρια εκείνα που έγιναν και για τα οποία έχουμε πρόσβαση σε περιλήψεις ή στα ίδια τα κείμενα των εισηγήσεων.

Συνέδρια που έγιναν

Εδώ θα βρίσκετε όλες τις ανακοινώσεις και τις πληροφορίες για συνέδρια που έγιναν ήδη.

Υποτροφίες-Μαθήματα Νέας Ελληνικής

Πληροφορίες για μαθήματα ελληνικών στην Ελλάδα, τις υποτροφίες και εξετάσεις για την πιστοποίηση ελληνομάθειας που ίσως ενδιαφέρουν τους φοιτητές σας.

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα