Πρόσφατα άρθρα

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Νέες ασκήσεις για την κατανόηση προφορικού λόγου

Μετά από αρκετό καιρό, εμπλουτίζεται το αρχείο των δραστηριοτήτων για την κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου με δύο νέες πολυμεσικές εφαρμογές. Θα τις βρείτε στη Λήψη Αρχείων > Υποστηρικτικό Υλικό > Η ελληνική ως ξένη > κατανόηση προφορικού λόγου. Είναι ασκήσεις κατανόησης προφορικού λόγου για το πρώτο επίπεδο γλωσσομάθειας. Βέβαια, μπορείτε να οδηγηθείτε εκεί επιλέγοντας τον ακόλουθο δεσμό (και με την προϋπόθεση ότι είστε ήδη συνδεδεμένοι/ες ως εγγεγραμμένα μέλη) http://www.komvos.edu.gr/fryktories/modules.php?name=Downloads&d_op=view... Στην πρώτη άσκηση, ο μαθητής πρέπει να εντοπίσει γεωγραφικά κάποιες από τις γνωστότερες πόλεις της Ελλάδας σύμφωνα με τις οδηγίες που ακούει. Παράλληλα, ακούει μία στοιχείωδη περιγραφή για κάθε πόλη. Στη δεύτερη άσκηση, ο μαθητής ακούει τις προτιμήσεις των μελών μίας οικογένειας σχετικά με το πρόγραμμα της τηλεόρασης και επιλέγει το αγαπημένο πρόγραμμα του καθενός. Οι ασκήσεις είναι απλές και ελκυστικές. Παράλληλα με τον πρωταρχικό στόχο της κατανόησης προφορικού λόγου, γίνεται μία γνωριμία με την ελληνική γεωγραφία και ιστορία στην πρώτη άσκηση και με την ελληνική επικαιρότητα στη δεύτερη άσκηση. Υπάρχει επομένως και μία πολιτιστική διάσταση, η οποία από προηγούμενα σχόλιά σας φαίνεται ότι αξιολογείται ιδιαίτερα θετικά. Ήδη έχει αναφερθεί ότι χρησιμοποιείτε οπτικοακουστικά μέσα, π.χ. ντοκιμαντέρ, τα οποία αξιοποιείτε σε αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να σχολιαστεί πώς μπορεί ανάλογο υλικό, σε οποιαδήποτε μορφή, να αξιοποιηθεί σε δύο επίπεδα: α) ως πολιτιστική πληροφορία και β) ως γλωσσική περίσταση επικοινωνίας. Η αξιοποίηση οπτικοακουστικού ή έντυπου υλικού με στόχο τη διδασκαλία πολιτισμού σίγουρα παρέχει μεγαλή ελευθερία και πολλές επιλογές. Η διδασκαλία γλωσσικών δομών από την άλλη συνήθως παίρνει μία πιο δομημένη μορφή. Αν έχετε παραδείγματα ή προτάσεις για διδασκαλία γλώσσας σε συνδυασμό με διδασκαλία πολιτισμού πάνω σε συγκεκριμένο υλικό, θα ήταν πολύ χρήσιμο να τα συζητήσουμε. Περιμένουμε τα σχόλια σας και τις παρατηρήσεις σας! Χαιρετισμούς από μία χιονισμένη Θεσσαλονίκη!

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα