Πρόσφατα άρθρα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Πίνακες για την ορθογραφία - Γιάννης Ζηκούδης

SPELLINGRULES / ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

PROBLEM  AREAS 1) -o- 2) -e- 3) -i-

-o-

ο

neuter nouns / adj

το δέντρο

το ακριβό αυτοκίνητο

το βιβλίο

το δύσκολο πρόβλημα

το γραφείο

το όμορφο ρούχο

adverbs

αύριο

περισσότερο

τόσο

λίγο

πιο

όλο

μόνο

πόσο

τουλάχιστο

exclamations

αντίο 

μπράβο

αλίμονο

prepositions

από

προ

υπό

 

ω

verbs

έχω

ξέρω

παίζω

βλέπω

verbs  -ωνω

παγώνω

μαλώνω

κρυώνω

θα παγώσω

θα μαλώσω

θα κρυώσω

πάγωσα

μάλωσα

κρύωσα

έχω παγώσει

adverbs

ακριβώς

διαρκώς

κυρίως

αλλιώς

εντελώς

όμως

αμέσως

επομένως

πάντως

απλώς

ευτυχώς

-πως

ασφαλώς

ευχαρίστως

κάπως

βεβαίως

ίσως

μήπως

δίχως

καθώς

όπως

γύρω

εδώ

έξω

κάτω

πάνω

πίσω

conjunctions

λόγω

ενώ

 

-e-

ε

verbs

έχουμε, έχετε βλέπουμε, βλέπετε

 

καθόμαστε

κάθεστε

γράψε, γράψτε

πήγαινε, πηγαίνετε

πάρε, πάρετε

-ένω

δένω

μένω

πλένω

conjunctions

άλλωστε, είτε, ούτε, ώστε

prepositions

με, σε

adverbs

άλλοτε, απόψε, άραγε, κάποτε, πάντοτε, τότε

pronouns

κάθε, τίποτε

αι

verbs

είμαι, είσαι, είναι

κάθομαι, κάθεσαι, κάθεται, κάθονται

verbs-αίνω

μαθαίνω

πηγαίνω

καταλαβαίνω

κατεβαίνω

μπαίνω

βγαίνω

αρρωσταίνω

πεθαίνω

conjunctions

και


clear=all>

-i-

ι

neuter nouns

το παιδί, το σκυλί, το γατί, το σπίτι, το μάτι, το χέρι

verbs-ίζω

καθαρίζω, θα καθαρίσω, καθάρισα, έχω

καθαρίσει

βαδίζω, θα βαδίσω, βάδισα, έχω βαδίσει

γεμίζω, θα γεμίσω, γέμισα, έχω γεμίσει

μαυρίζω, θα μαυρίσω, μαύρισα, έχω μαυρίσει

χωρίζω, θα χωρίσω, χώρισα, έχω χωρίσει

adverbs

απέναντι, αγγλιστί,  μαζί, πάλι, πέρσι, πλάι, πράγματι

conjunctions

γιατί, διότι, ότι

prepositions

αντί, επί, μέχρι, περί

adjectives-ικος

αρχικός, μαγικός, φιλικός, ευγενικός, ιστορικός

η

feminine nouns

 +

adjectives

η κόρη, η αδερφή, η αρχή,

η μικρή μαθήτρια, η χαζή ερώτηση, η ακριβή τσάντα

adverbs

ακόμη, ήδη, υπόψη

 

conjunctions

επειδή

οι

masculine nouns + adjectives

plural

οι δάσκαλοι

οι γιατροί

οι θεατρίνοι

οι γρήγοροι αθλητές

οι κακοί μαθητές

οι καλοί μουσικοί

ει

verbs

έχεις

έχει

γράφεις

φράφει

βλέπεις

βλέπει

διαβάζεις

διαβάζει

feminine nouns

 -ση

plural

ερώτηση

ερωτήσεις

απάντηση

απαντήσεις

λύση

λύσεις

πράξη

πράξεις

λέξη

λέξεις

σκέψη

σκέψεις

άρνηση

αρνήσεις

λήξη

λήξεις

υ

adverbs

αναμεταξύ, αντίκρυ, πολύ

neuter nouns

το βράδυ, το δάκρυ, το δίχτυ, το δόρυ, το άστυ

in the stem

of many words

άβυσσος,

άγκυρα, βούτυρο, βυθός, γδύνω, γυναίκα

δύναμη, θυμός,

μύθος, ξύλο, τύχη, φύση, ψυχή

feminine nouns

 -σύνη

αξιοσύνη

αδελφοσύνη

βιασύνη

καπατσοσύνη

ελεημοσύνη

εμπιστοσύνη

ευγνωμοσύνη

νοημοσύνη

νοικοκυροσύνη

ρωμιοσύνη

adjectives–ύς

comparatives

–ύτερος

βαρύς

βαρύτερος

ελαφρύς

ελαφρύτερος

ευρύς

ευρύτερος

μακρύς

μακρύτερος

οξύς

οξύτερος

πλατύς

πλατύτερος

παχύς

παχύτερος

φαρδύς

φαρδύτερος

clear=all>

SPELLINGRULES / ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

PROBLEM  AREAS 1) -o- 2) -e- 3) -i-

ο

masculine

nouns / adj

neuter nouns / adj

adverbs

exclamations

prepositions

oαδερφός

o δάσκαλος

o γιατρός

oκύριος

μόνος

εξυπνος

όμορφος

γρήγορος

το δέντρο

το βιβλίο

το γραφείο

 

το ακριβό αυτοκίνητο

το δύσκολο πρόβλημα

το όμορφο ρούχο

αύριο

λίγο

μόνο

πιο

πόσο

τόσο

όλο

τουλάχιστο

 

εκτός

προπαντός

λοιπόν

αντίο 

μπράβο

αλίμονο

από

προ

υπό

 

ω

verbs

verbs  -ωνω

adverbs

adverbs-ως

conjunctions

έχω

ξέρω

παίζω

βλέπω

παγώνω

μαλώνω

κρυώνω

μεγαλώνω

θα παγώσω

θα μαλώσω

θα κρυώσω

θα μεγαλώσω

 

πάγωσα

μάλωσα

κρύωσα

μεγάλωσα

έχω παγώσει

έχω μαλώσει

έχω κρυώσει

έχω μεγαλώσει

γύρω

εδώ

έξω

κάτω

πάνω

πίσω

ακριβώς

αλλιώς

αμέσως

απλώς

ασφαλώς

βεβαίως

δίχως

διαρκώς

εντελώς

επομένως

ευτυχώς

ευχαρίστως

ίσως

καθώς

κυρίως

όμως

πάντως

-πως

κάπως

μήπως

όπως

λόγω

ενώ

ε

verbs

conjunctions

prepositions

adverbs

pronouns

έχουμε, έχετε βλέπουμε, βλέπετε

 

καθόμαστε

κάθεστε

-ένω

δένω

μένω

πλένω

άλλωστε

είτε

ούτε

ώστε

με

σε

άλλοτε

απόψε

άραγε

κάποτε

πάντοτε

τότε

κάθε

τίποτε

γράψε, γράψτε

πήγαινε, πηγαίνετε

πάρε, πάρετε

 

αι

verbs

verbs-αίνω

conjunctions

είμαι

είσαι

είναι

κάθομαι

κάθεσαι

κάθεται

κάθονται

μαθαίνω

πηγαίνω

καταλαβαίνω

κατεβαίνω

μπαίνω

βγαίνω

αρρωσταίνω

πεθαίνω

και

 

clear=all>

ι

neuter nouns

verbs-ίζω

adverbs

conjunctions

prepositions

adjectives

-ικος

το παιδί

το σκυλί

το γατί

το σπίτι

το μάτι

το χέρι

καθαρίζω,

θα καθαρίσω, καθάρισα,

έχω καθαρίσει

βαδίζω,

θα βαδίσω, βάδισα,

έχω βαδίσει

γεμίζω,

θα γεμίσω, γέμισα,

έχω γεμίσει

μαυρίζω,

θα μαυρίσω, μαύρισα,

έχω μαυρίσει

χωρίζω,

θα χωρίσω, χώρισα,

έχω χωρίσει

απέναντι

αγγλιστί

μαζί

πάλι

πέρσι

πλάι

πράγματι

γιατί

διότι

ότι

αντί

επί

μέχρι

περί

αρχικός

μαγικός

φιλικός ευγενικός ιστορικός

 

η

feminine nouns

 +

adjectives

adverbs

conjunctions

η κόρη

η αδερφή

η αρχή

η μικρή μαθήτρια

η χαζή ερώτηση

η ακριβή τσάντα

ακόμη

ήδη

υπόψη

επειδή

 

οι

masculine nouns

masculine adjectives

οι δάσκαλοι

οι γιατροί

οι θεατρίνοι

οι γρήγοροι αθλητές

οι κακοί μαθητές

οι καλοί μουσικοί

ει

verbs

feminine nouns

 -ση

plural

adjectives

-ης, -ης,

-ες

plural

έχεις

έχει

 

γράφεις

γράφει

 

βλέπεις

βλέπει

 

διαβάζεις

διαβάζει

ερώτηση

ερωτήσεις

απάντηση

απαντήσεις

λύση

λύσεις

πράξη

πράξεις

λέξη

λέξεις

σκέψη

σκέψεις

άρνηση

αρνήσεις

λήξη

λήξεις

(ο διεθνής, η

διεθνής, το διεθνές)

οι διεθνείς σχέσεις

(ο ακριβής, η ακριβής,

το ακριβές)

οι ακριβείς μετρήσεις

(ο υγιής, η

υγιής, το υγιές)

οι υγιείς μαθητές

(ο διαρκής, η

διαρκής, το διαρκές)

οι διαρκείς καθυστερήσεις

(ο αγενής, η

αγενής, το αγενές)

οι αγενείς άνθρωποι

 

υ

adverbs

neuter nouns

in the stem

of many words

feminine nouns

 -σύνη

adjectives–ύς

comparatives

–ύτερος

αναμεταξύ

αντίκρυ

πολύ

το βράδυ

το δάκρυ

το δίχτυ

το δόρυ

το άστυ

άβυσσος

άγκυρα

βούτυρο

βυθός

γδύνω

γυναίκα

δύναμη

θυμός

μύθος

ξύλο

τύχη

φύση

ψυχή

αξιοσύνη

αδελφοσύνη

βιασύνη

καπατσοσύνη

ελεημοσύνη

εμπιστοσύνη

ευγνωμοσύνη

νοημοσύνη

νοικοκυροσύνη

ρωμιοσύνη

βαρύς

βαρύτερος

ελαφρύς

ελαφρύτερος

ευρύς

ευρύτερος

μακρύς

μακρύτερος

οξύς

οξύτερος

πλατύς

πλατύτερος

παχύς

παχύτερος

φαρδύς

φαρδύτερος

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα