Πρόσφατα άρθρα

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Πίνακες για την αιτιατική - Ιωάννης Ζηκούδης

MDGK 101

I. ZIKOUDIS

THE USE OF NOMINATIVE AND ACCUSATIVE

NOMINATIVE (ονομαστική)

αυτός ο

αυτός ο

αυτός ο

αυτός ο

αυτός ο

- ος ο

ξένος κύριος

καινούργιος δάσκαλος

μεγάλος γιατρός

παλιός δίσκος

ακριβός υδραυλικός

- ος - ος

 

 

 

 

είναι

 

 

 

καλός

κακός

νέος

ακριβός

έξυπνος

- ος

 

 

Μου αρέσει

 

Δεν μου αρέσει

αυτός ο

αυτός ο

αυτός ο

αυτός ο

αυτός ο

- ος ο

ξένος κύριος

καινούργιος δάσκαλος

μεγάλος γιατρός

παλιός δίσκος

ακριβός υδραυλικός

- ος - ος

 

ACCUSATIVE (αιτιατική)

 

 

Εγώ

ξέρω

γνωρίζω

μιλάω με

έχω

θέλω

αυτόν τον

αυτόν τον

αυτόν τον

αυτόν τον

αυτόν τον

- ον τον

ξένο κύριο

καινούργιο δάσκαλο

μεγάλο γιατρό

παλιό δίσκο

ακριβό υδραυλικό

- ο - ο

 

 

 

Εγώ

 

 

 

 

 

 

 

 

ξέρω

γνωρίζω

μιλάω με

έχω

θέλω

ξέρω

αυτούς τούς

αυτούς τούς

αυτούς τούς

αυτούς τούς

αυτούς τούς

-ους τους

ξένους κυρίους

καινούργιους δασκάλους

μεγάλους γιατρούς

παλιούς δίσκους

ακριβούς υδραυλικούς

- ους - ους

νέους μαθητές

παλιούς φοιτητές

- ους - ες

 

 

 

Εγώ

ξέρω

γνωρίζω

μιλάω με

έχω

θέλω

αυτήν την

αυτήν την

αυτήν την

αυτήν την

αυτήν την

- ην την

ξένη κυρία

καινούργια δασκάλα

μεγάλη φοιτήτρια

παλιά βιβλιοθήκη

ακριβή μουσική

-η/-α -η/-α

 

 

 

Εγώ

ξέρω

γνωρίζω

μιλάω με

έχω

θέλω

αυτές τις

αυτές τις

αυτές τις

αυτές τις

αυτές τις

- ες τις

ξένες κυρίες

καινούργιες δασκάλες

μεγάλες φοιτήτριες

παλιές βιβλιοθήκες

ακριβές μουσικές

- ες - ες

 

 

Εγώ

ξέρω

γνωρίζω

θέλω

 

αυτά τά

 

- α τα

ξένα παιδιά

καινούργια τραγούδια

μεγάλα βιβλία

- α - α

 

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα