Πρόσφατα άρθρα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Η υποτακτική και οι χρήσεις της στα νέα ελληνικά - Γιάννης Ζηκούδης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στέλνω στις Φρυκτωρίες μια παρουσίαση της χρήσης της Υποτακτικής στα Νέα Ελληνικά ειδωμένη από τη σκοπιά της Αγγλικής. Τη χρησιμοποιώ στην αρχή του δευτέρου επιπέδου ελληνικών για να ολοκληρωσω την παρουσίαση της Υποτακτικής και των δαφόρων χρήσεων της στο λόγο, αντιπαραβάλοντας τις αντίστοιχες συντάξεις της αγγλικής. Καθως πολλοί από σας χρησιμοποιείτε την αγγλική για την διδασκαλία, θεώρησα σκόπιμο να μην μεταφράσω τα αγγλικά.
Συνοπτικά εδώ εξηγώ ότι παρουσιάζω την υποτακτική 1. ως συμπλήρωμα ρημάτων (που εκφράζουν επιθυμία, σκοπό, υποχρέωση κλπ), 2. σε δευτερεύουσες χρονικές, τελικές και υποθετικές προτάσεις που αναφέρονται στο παρόν και Μέλλον, 3. μετά από ερωτηματικά μόρια και αντωνυμίες, 4. για υποδείξεις, ευγενικές προτροπές, 5. για ευχές, 6. στην αρνητική μορφή της προστακτικής και 7. σαν ουσιαστικό (υποκείμενο/αντικείμενο) με το ουδέτερο άρθρο.
Στο τέλος της παρουσίασης δίνω καθοδηγούμενη εργασία για να ασκηθούν οι φοιτητές στη γραμματική που παρουσιάστηκε στο μάθημα.Γιάννης Ζηκούδης, Queen’s College, City University of New York

The Use of the SUBJUNCTIVE in Greek.

 

1. As a complement

of verbsthat express wish,

hope, desire, expectation etc (in place of the 'full infinitive' in

English)

 

 

I want to...= θέλω

να... 

I have to... = πρέπει να...

I am able to

...= μπορώνα...

 

2. In secondary

('subordinate' or ʽdependantʼ) clausesthat refer to the

FUTURE

and indicate intention,

purpose, time and conditionals.

 

 

eg. μαθαίνω = I learn (Present Tense)

/ να μάθω (Subjunctive Simple) 

In order to = για

να... 

Διαβάζω βιβλία

για να μάθω Ελληνικά.

when = όταν...  

Θα μιλάω με

τον δάσκαλό μου Ελληνικά όταν

μάθω πολλές λέξεις.

if = αν , άμα... 

Θα μιλάω Ελληνικά με τον δάσκαλό μου αν

μάθωτην γλώσσα καλά. 

 

3. After adjectives and interrogatory

pronouns

 

Τhink

of the New York Times advertisement that describes the newspaper "as a

guide to the city that tells you where to, how to, when to"

etc.

 

 

eg. expensivetobuy= ακριβό να

το αγοράσω

difficulttouderstand= δύσκολο να

καταλάβω

howto= πώς να

whereto= πού να

whoto= ποιον να / withwhoto=με ποιον

να

whento= πότε να

what to = τι να

Like in the

sentence "I don't know how to..."

 

4. Making suggestions,

instead of using the Imperative (or Should

+ Bare Infinitive in English).

 

 

(You should) listen to your

father = να ακούς τον πατέρα σου

(you should) eat veggies = να τρως λαχανικά

(you should) read books = να διαβαζεις βιβλία

Talk to your teacher tomorrow = να μιλήσεις στον δάσκαλο αύριο

Tellthetruth = να πεις την αλήθεια

Should we go out? = να πάμε έξω;

should we buy a

house in Greece? = να αγοράσουμε σπίτι στην

Ελλάδα;

 

5. Makingwishes(Μακάρι να...

).

 

 

(Μακάρι...

) Να ζήσεις χίλια

χρόνια.

(Μακάρι...

) Να βρεις καλό άντρα.

(Μακάρι...

) Να μάθεις πολλές γλώσσες.

Να βρεις καλή δουλειά.

Να δειςτα παιδιά σου μεγάλα και ευτυχισμένα.

 

6. In order to form the Imperative in the

negative (negative commands), afterμην.

 

 

Μην φάτε / μην τρώτε

Μην καθαρίζετε / μην καθαρίσετε

Μην απαντάτε / μην απαντήσετε

Μην μιλάτε / μην μιλήσετε

 

7. Objectification of the Subjunctive with

the use of the Neuter article: το. It may be used

as Subject, Object or Predicate.

 

 

Το να μιλάς σωστά είναι σημαντικό.

Το να έχεις πολλά λεφτά δεν βοηθάει πάντα.

Είναι χρήσιμο το να ξέρεις ξένες γλώσσες

ASSIGNMENT:

Write a letter to α friend expressing your frustration and panic for being invited to the White House and not knowing what to do, how to talk

to the President, what to wear, how to eat with ten forks and twenty knives, who to

take with you etc.

Αγαπητή μου

Μαρία,

Ο Πρόεδρος με

κάλεσε σε δεξίωση στον Λευκό οίκο και έχω πανικοβληθεί. Δεν ξέρω τι να κάνω. Περιμένω τη συμβουλή σου....


THE SUBJUNCTIVE and

its usage in Greek.

1. As a complement of verbsthat

express wish, hope, desire, expectation

etc (in place of the 'full infinitive' in English)

eg. I want to...= θέλω να... / I have

to... = πρέπει να... /

Iamableto ...= μπορώ

να...

 

2. In secondary ('subordinate')

clausesthat indicate intention, purpose,

time and conditionals.

eg. μαθαίνω = I learn (Present T.) / να μάθω (Subjunctive

Simple) 

In order to = για να...  Διαβάζω βιβλία

για να μάθω Ελληνικά.

when =

όταν...  Θα μιλάω με τον

δάσκαλό μου Ελληνικά όταν μάθω πολλές

λέξεις.

if = αν

, άμα...  Θα μιλάω Ελληνικά με τον δάσκαλό

μου αν μάθω την γλώσσα καλά. 

 

3. After adjectives and

interogatory pronouns

eg. expensive to buy= ακριβόνατοαγοράσω

difficult to uderstand= δύσκολονακαταλάβω

Now think of the New York Times ad that "is a guide to

the city and tells you where to, how to, when to" etc.

how to=πώς να

where to=πού να

who to=ποιον να / with who to=με

ποιον να

when to=πότε να

what to=τι να

Like in the sentence 'I don't know how to..."

 

4. Making suggestions,

instead of using the Imperative (or Should+bare infinitive in English).

(You should) listen to your father = να ακούς τον πατέρα

σου

(you should) eat veggies = να τρως λαχανικά

(you should) read books = να διαβάζεις βιβλία

Talk to your teacher tomorrow = να μιλήσεις στον δάσκαλο

αύριο

Tellthetruth= να πεις την αλήθεια

Should we go out? = να πάμε έξω;

should we buy a house in Greece? = να αγοράσουμε σπίτι στην Ελλάδα;

 

5. Makingwishes (Μακάρι να... ).

Να ζήσεις χίλια χρόνια.

Να

βρεις καλό

άντρα.

Να

μάθειςπολλές γλώσσες.

Να βρεις καλή δουλειά.

Να δειςτα παιδιά σου μεγάλα και ευτυχισμένα.

 

6. In order to form the Imperative in the negative (negative

commands), afterμην.

Μην φάτε / μην τρώτε

Μην καθαρίζετε / μην καθαρίσετε

Μην απαντάτε / μην απαντήσετε

Μην μιλάτε / μην μιλήσετε

7. Objectification of the Subjunctive with the use of the

Neuter

article: το.

Το να μιλάς σωστά ειναι σημαντικό.

ASSIGNMENT:

Write a letter to α friend expressing your frustration and panic for

being invited to the White House and Not knowing what to do, how to talk to

him, what to wear, how to eat with ten forks and twenty knives, who to take

with you etc.

Αγαπητή μου Μαρία,

Ο Πρόεδρος με κάλεσε σε δεξίωση

στον Λευκό οίκο και έχω πανικοβληθεί. Δεν ξέρω τι να...... Περιμένω την συμβουλή σου.

 

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα