Πρόσφατα άρθρα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Γ’ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΙΒΗΡΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Vitoria-Gasteiz, 2-3-4 de Junio de 2005III CONGRESO DE NEOHELENISTAS DE IBEROAMÉRICA

CULTURA NEOGRIEGA. TRADICIÓN Y MODERNIDAD

IBEROAMERIKAKO NEOHELENISTEN III JARDUNALDIAK

GAURKO GREZIAREN KULTURA. TRADIZIOA ETA MODERNITATEA

PROGRAMA

ORGANIZAN

Sociedad Hispánica de Estudios Neogriegos

Universidad del País Vasco

Bajo los auspicios de la Embajada de Grecia en España.

FINANCIAN

Ministerio de Educación de Grecia

Ministerio de Cultura de Grecia

COLABORAN

Sociedad Europea de Estudios Neohelénicos

Centro de Estudios Bizantinos Neogriegos y Chipriotas

Vicerrectorado del Campus de Álava

Vicerrectorado de Extensión Universitaria

Facultad de Filología, Geografía e Historia

Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Caja Vital de Álava

COMITÉ DE HONOR

Excmo. Rector Magnífico de la Universidad del País Vasco

Dr. Miguel Castillo Didier (Univ. de Chile)

Dr.. Kostas Dimadis (Univ. de Berlín)

Dr. Hans Eideneier (Univ. de Hamburgo)

Dr. Luis Gil Fernández (Univ. Complutense de Madrid)

Dr. Ioannis Hassiotis (Univ. Aristóteles de Salónica)

Dr. Christóforos Charalambakis (Univ. Capodistrias de Atenas)

Dra. Ekaterini Koumarianoú. (Atenas)

Dr. Martín Ruipérez Sánchez (Univ. Compl. de Madrid)

Dr. Kostas Tsirópulos (Escritor)COMITÉ CIENTÍFICO

Dr. José Antonio Costa Ideias (Univ. Nova de Lisboa)

Dr. José Mª Egea (Univ. del País Vasco)

Dr. Eratosthenis Kapsomenos (Univ. de Ioannina)

Dra. Isabel García Gálvez (Univ. de La Laguna)

Dr. Antonio Melero Vellido (Univ. de Valencia)

Dra. Alicia Morales (Univ. de Murcia)

Dr. Moschos Morfakidis (Univ. de Granada)

Dra. Encarnación Motos Guirao (Univ. de Granada)

Dra. Penélope Stavrianipulu (Univ. Complutense de Madrid)

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidenta: Dra. Olga Omatos Sáenz

Secretario: D. Javier Alonso Aldama

JUEVES, 2 DE JUNIO

09.30h. Ekaterini Koumarianoú, “Χειρόγραφη (παραδοσιακή) και έντυπη (νεωτερική) ενημέρωση στη Δύση, του 15º και 16º αιώνα”

SESIÓN 1ª

(Aula Magna)

Preside: D. José Mª Egea

10.00h. Miguel Castillo Didier. “Charon y Járontas: pervivencia y zoometamorfosis en la poesía popular y en “La Odisea” de Kazantzakis”.

10.15h. Francisco Morcillo. “El mundo clásico griego en la obra de Kostas Várnalis”.

10.30h. Louiza Christodoulidou. “Εκδοχές του μύθου της Ελένης στον Κυριάκο Χαραλαμπίδη”.

10.45h. Teresa Magadán. “La mitología griega en el cine. Paralelismos y divergencias entre la cinematografía griega y la europeo-americana.

11.00h. Debate

SESIÓN 2ª

(Aula 104)

Preside: D. Moschos Morfakidis

10.00h. Smaragdi Galimitaki. “Las construcciones aspectuales; perífrasis y no perífrasis en griego moderno”.

10.15h. Mª del Carmen Quirós. “Marcadores de Reciprocidad y Simetría en Griego Moderno”.

10.30h. Antonio R. Revuelta. “Las oraciones comparativas en griego moderno”.

10.45h. Natalia Moreleón. “Actitudes frente a la cultura meta: Un estudio comparativo entre estudiantes mexicanos de Griego Moderno y estudiantes griegos de español”.

11.00h. Debate

SESIÓN 3ª

(Aula Magna)

Preside: D. Miguel Castillo Didier

11.45h. Constandinos Dimadis. “O εξόριστος του 1831 του Αλέξ. Σούτσου (1835) και η πρώτη μετάφραση του έργου στα γερμανικά το 1837.

12.00h. Maila García Amorós. “Ioanna Τsatsou: una literata de la Generación del 30”.

12.15h. Alicia Morales. “El conflicto tradición vs. modernidad en Ελεύθερο πνεύμα de Theotokás”

12.30h. Moschos Morfakidis. “La cuestión lingüística en la obra de Konstantinos Tsatsos”.

12.45h. Debate

SESIÓN 4ª

(Aula 104)

Preside: D. Francisco Morcillo

11.45h. Jesús de la Villa. “La lengua coloquial bizantina como antecedente del griego moderno”.

12.00h. Rosario García Ortega. “El Eco de los Trenos por Contanstinopla en la poesía griega del siglo XX: Marino Síguro.”

12.15h. Spiros Sirópoulos. “Classical Greek and Byzantine Rhetoric: Continuity or Reinvention?”

12.30h. Isabel García Gálvez. “De la Revolución a la construcción del Estado: Cuestiones de Lexicografía neogriega”.

12.45h. Debate

SESIÓN 5ª

(Aula Magna)

Preside: D. Konstandinos Makris

16.30h. Efthymios Soulogiannis. (Academia de Atenas) “Η διαβίωση του Ελληνισμού της Αλεξανδρείας-Αιγύπτου ανάμεσα σε συντηρητισμό και νεοτερισμό κατά τη νεότερη εποχή (1800/1960)”.

16.45h. Constandinos Basios. “Η ανέγερση της Αθήνας ως μια περίπτωση σύγκρουσης ανάμεσα στην παράδοση και στην νεοτερικότητα”.

17.00h. Debate

SESIÓN 6ª

(Aula 104)

Preside: D. Ioannis Hassiotis

16.30h. Alfonso Silván. “Épica y novela. Avatares de un héroe en Nikos Kazantzakis”.

16.45h. Roberto Quiroz Pizarro. “Un Acercamiento Disperso" a la espiritualidad de Kazantzakis.

17.00h. Debate

SESIÓN 7ª

(Aula 104)

Preside: D. Ernest Marcos

18.00h. Matilde Morcillo “Un siglo de relaciones turco-helénicas. Del reconocimiento de Grecia por Turquía a las guerras balcánicas”.

18.15h. Margarita Ramírez Montesinos. “La vida en la tumba de S. Mirivilis o un esperpéntico alegato contra la guerra.”.

18.30h. María Bueno. “La ocupación de la isla de Chipre en la prosa greco-chipriota contemporánea”.

18.45h. Debate

VIERNES, DÍA 3 DE JUNIO

SESIÓN 8ª

(Aula Magna)

Preside: D. Jesús de la Villa

09.00h. Ernest Marcos. “La visión del Bulgaroctonos en La Flauta del emperador de Kostís Palamás: una visión wagneriana del final de la historia”.

09.15h. Alicia Villar Lecumberri. “Corfú inspira sonetos”

09.30h. María Caracausi. “Ο Σαραντάρης και η ιταλική ποίηση.”

09.45h. Debate

SESIÓN 9ª

(Aula 104)

Preside: D. Günther S. Henrich

09.00h. Virginia Martínez. “Poetas griegos y traductores de F.G.Lorca en los años 40-50 y 60.”

09.15h. Isabel Carrasco. “Gregorio Prieto y Sikelianós”.

09.30h. Ritsa Frangou Kikilia. “Ο Eugenio D`Ors για τις Δελφικές Γιορτές και τον Άγγελο Σικελιανό”.

09.45h. Debate

SESIÓN 10ª

(Aula Magna)

Preside: D. Constandinos Dimadis

10.30h. Eratosthenis Kapsomenos. “Παράδοση και πρωτοπορία στη νεοελληνική ποίηση. Από το Σολωμό στον Ελύτη.”

10.45h. Cristóbal Pagán. “Metáforas, imágenes del amor en Ritsos”.

11.00h. Sonia Ilinskaia. “Ιδιοτυπία της νεωτερικότητας στην ποίηση του Κ.Π. Καβάφη”.

11.15h. Constandinos Makris. “Εν μέρει εθνικός, κι εν μέρει χριστιανίζων. Παγανισμός και Χριστιανισμός στην ποίηση του Καβάφη”.

11.30h. Debate

SESIÓN 11ª

(Aula 104)

Preside: Dª Penélope Stavrianopulu

10.30h. Dean Sakel. “Η Νεοελληνική Παράδοση των οράσεων Δανιήλ”

10.45h. José Soto. “La política heroica de Heraclio. Un puente entre el héroe greco-romano y el caballero cristiano (619-630)”.

11.00h. Panayota Papadopulu. “Términos de dignidades eclesiásticas en Bizancio y en Grecia Moderna”.

11.15h. Mª Salud Baldrich. “Expresiones populares en la Ύλη Ιστορίας de Nicéforo Brienio”.

11.30h. Debate

SESIÓN 12ª

(Aula Magna)

Preside: D. Luis Gil

12.15h. Ioannis Hassiotis. “El mundo neogriego en la literatura española del Siglo de Oro”.

12.30h. Günther S. Henrich. “Άgnwsta akrovstiχa sth Mismagiav tou Daouvth”.

12.45h. Antonio Melero. “La Grecia de Ali Bey.”

13.00h. César García Álvarez. “ Mito griego y realidad española en El Quijote”.

13. 15h. Debate.

SESIÓN 13ª

(Aula 104)

Preside: Dª Isabel García Gálvez

12.15h. Victoria Hatzigeorgiou-Hassiotis “Ο Στέφανος Ξένος ως εκφραστής του ελληνικού εκσυγχρονισμού στον 19ο αιώνα”.

12.30h. Manuel Serrano. “Ficción y realidad en El pecado de mi madre de Y Viziinós.”

12.45h. Kiriakí Chrisomalli. “Σάτιρα και ειρωνεία: Στοιχεία ανατροπής της τραγικότητας στο Η μητέρα του σκύλου του Π. Μάτεσι”

13.00h. Ifigenia Triándou-Kapsoménou. “Παράδοση και πρωτο-πορία στο μυθιστορηματικό έργο του Κώστα Χατζόπουλου”

13.15h. Debate.

SESIÓN 14ª

(Aula 104)

Preside: D. José Antonio Costa Ideias

16.30h. Manuel Gonález Rincón. “Una probable referencia a la cetrería en el Apócopos de Bergadís (vv. 217-218).”

16.45h. Olga Omatos. “Recursos expresivos en el teatro cretense. El enunciado interrogativo”.

17.00h. Debate

SESIÓN 15ª

(Aula 104)

Preside: Dª Alicia Morales

16.30h. Isabel Cabrera. “Las Cruzadas y el Imperio Bizantino: una perspectiva española”.

16.45h. Encarnación Motos. “Entronques genealógicos bizantino-hispanos en una obra del s. XVI”.

17.00h. Ana Isabel Fernández Galvín. “La realidad histórica en los Trenos por la caída de Constantinopla”.

17.15h. Debate

SESIÓN 16ª

(Aula Magna)

Preside: D. Efthyimios Sulogiannis

18.00h. José Antonio Costa Ideias. “Tradición y Modernidad literaria: Algunos ejemplos del fin de siglo neohelénico”.

18.15h. Georgia Ladogianni. “Όψεις του μαγικού ρεαλισμού στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. ”

18.30h. Georgios Papandonakis. “Νεοτερικότητα και ελληνική παιδική πεζογραφία”.

18.45h. Debate

SESIÓN 17ª

(Aula 104)

Preside: Dª Encarnación Motos

18.00h. Salvador Martín Montenegro. “Terenci Moix: viajar a Grecia”.

18.15h. Rosario Ortega Serrano “La emancipada Kalirroe Parrin, una voz transgresora”.

18.30h. Patricia Varona Codeso. “Vías de transmisión de la Cultura Griega en la Edad Media: La Literatura Rusa.”

18.45h. Debate.

SÁBADO, DÍA 4 DE JUNIO

09.00h. D. Luis Gil Fernández. “El Padre nuestro vertido al griego vulgar por el P. Fuentes (s. XVIII)”.

SESIÓN 18ª

(Palacio de Villa Suso)

Preside: D. Hans Eideneier

09.30h. Mª Teresa Vila Vilar. “Costumbres y usos extranjeros contados por Akropolitas”

09.45h. Agustín Fernández Alarcón. “La educación en Bizancio”

10.00h. Penélope Stavrianopulu. “La medicina en Bizancio. Los dietarios”.

10.15h. Debate

SESIÓN 19ª

(Palacio de Villa Suso)

Preside: D. Eratosthenis Kapsomenos

11.00h. Javier Alonso Aldama. “Observaciones sobre el modo de readaptación de la versión A de Digenis Acritis.

11.15h. Hans Eideneier. “Νέα (και παλιά) από τον Πτωχοπρόδρομο)”.

11.30h. José Mª Egea. “La lengua de Pablo el Silenciario en la corte de Justiniano”.

11.45h. Debate.

12.00h CLAUSURA DEL CONGRESO

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα