Πρόσφατα άρθρα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Τα νέα ελληνικά στο Πανεπιστήμιο Γάνδης του Βελγίου

Ευανθία Κασκαντήρη,

evikas@scarlet.be

Οι επίσημες γλώσσες του Βελγίου είναι τρεις: Φλαμανδικά (Ολλανδικά), Γαλλικά, Γερμανικά.

Το Πανεπιστήμιο Γάνδης ιδρύθηκε το 1817 και εδρεύει στη Φλαμανδική περιοχή. Είναι το μόνο πανεπιστήμιο στη Φλάνδρα με οργανωμένο τομέα Νεοελληνικών Σπουδών.

8 Ιουνίου 2005

Η Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Γάνδης έχει μακρά παράδοση Νεοελληνικών Σπουδών αφού, από το 1932, η Νεοελληνική γλώσσα διδασκόταν, ως προαιρετικό μάθημα, στο πρόγραμμα της κλασικής φιλολογίας.

Στο πλαίσιο μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος το 1991, τα Νεοελληνικά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα της κλασικής φιλολογίας ως υποχρεωτικό μάθημα επιλογής. Οι φοιτητές καλούνταν να επιλέξουν μεταξύ τριών κατευθύνσεων: (1) της Νεοελληνικής· (2) της Ιταλικής· (3) της γενικής φιλολογικής.

Το πρόγραμμα που υιοθετήθηκε το 1991 είχε ως βασικό σκοπό να ενισχύσει τις σύγχρονες μορφές των κλασικών γλωσσών, δηλαδή των Νέων Ελληνικών και των Ιταλικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πνευματικό έρεισμα αυτής της αλλαγής ήταν η πεποίθηση των υπεύθυνων καθηγητών ότι τα Νέα Ελληνικά αποτελούν αδιάλειπτη συνέχεια των Αρχαίων Ελληνικών. Στο πλαίσιο νέας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στα Πανεπιστήμια, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Μπολόνιας, από το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος αλλάζει το πρόγραμμα σπουδών της κλασικής φιλολογίας. Αποσυνδέονται τα Αρχαία Ελληνικά από τα Λατινικά και διαμορφώνεται ένα καινούριο περιβάλλον όπου τα Νέα Ελληνικά θα πρέπει να είναι ελκυστικά από μόνα τους. Προς αυτήν την κατεύθυνση ενεργό ρόλο καλείται να παίξει το Κέντρο Ελληνικών Μελετών, πρόεδρος του οποίου είναι ο καθηγητής Gunnar De Boel. Αν και λειτουργεί ανεξάρτητα από τον τομέα Νεοελληνικών, ο θεσμός αυτός συμβάλλει σημαντικά, με τις πλούσιες δραστηριότητες και εκδηλώσεις του (διοργάνωση μηνιαίων διαλέξεων· έκδοση του ετήσιου περιοδικού «Τετράδιο»), στη διάδοση του Ελληνικού πολιτισμού.

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι ενδεικτικά φιλελληνικού κλίματος που επικρατεί, αφενός στη Φλάνδρα γενικότερα, και αφετέρου στο Πανεπιστήμιο Γάνδης ειδικότερα.Πρόγραμμα σπουδώνΗ διδασκαλία της Νέας Ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος κλασικής φιλολογίας. Η υποχρεωτική επιλογή του μαθήματος Νεοελληνικών ξεκινά από το 2ο Έτος σπουδών. Ο αριθμός των φοιτητών που επιλέγει τη Νεοελληνική κατεύθυνση αποτελεί, κατά μέσον όρο, το ήμισυ του αριθμού των φοιτούντων στο τμήμα κλασικών σπουδών.

Υπεύθυνος καθηγητής του Νεοελληνικού τομέα είναι ο κ. Gunnar De Boel, ο οποίος αποφασίζει για το πρόγραμμα και τα περιεχόμενα διδασκαλίας που εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα.

Η Νέα Ελληνική προσφέρεται σε τρία επίπεδα: αρχαρίων (Ελληνικά Ι*), μέσων (Ελληνικά ΙΙ**) και προχωρημένων (Ελληνικά ΙΙΙ***). Τα μαθήματα παραδίδονται με δύο τρόπους: α) διδασκαλία στην τάξη· β) γλωσσικά εργαστήρια.

Τα γλωσσικά εργαστήρια συνίστανται σε ατομική διδασκαλία και προσωπική παρακολούθηση των φοιτητών. Συγκεκριμένα στην επιλογή και στη μελέτη ενός νεοελληνικού διηγήματος (Επίπεδο ΙΙ) ή μυθιστορήματος (Επίπεδο ΙΙΙ). Επίσης ακολουθεί επίβλεψη στη σύνταξη μιας γραπτής εργασίας -περίληψη του διηγήματος ή μυθιστορήματος-, η οποία παρουσιάζεται από τους φοιτητές στο τέλος του Ακαδημαϊκού Έτους. Επιπλέον, με πρωτοβουλία της υποφαινομένης, λειτούργησαν μαθήματα οργανωμένα σε μικρές ομάδες καθώς και ενισχυτική διδασκαλία σε ενδιαφερόμενους φοιτητές. Τα πρώτα μαθήματα είχαν τη μορφή συνομιλιών, θέματα των οποίων αντλούνταν από τον Ελληνικό πολιτισμό (π.χ. θέατρο, μουσική, τέχνη) καθώς και από τη σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα. Αποτέλεσαν δε σημαντικό βοήθημα για τη βελτίωση της προφορικής έκφρασης των φοιτητών. Το ευέλικτο αυτό σχήμα επέτρεψε και την εξάσκηση στην ακρόαση, με τη χρησιμοποίηση Ελληνικών τραγουδιών.* Ελληνικά Ι:1. Νεοελληνική γλώσσα (ετήσιο μάθημα): χρησιμοποιείται ως διδακτικό εγχειρίδιο «Τα νέα ελληνικά για ξένους» του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2. Γλωσσικά εργαστήρια: γραπτή εργασία (δεύτερο εξάμηνο)

3. Ιστορία και πολιτισμός της Νεότερης Ελλάδας (στα Φλαμανδικά).** Ελληνικά ΙΙ:1. Νεοελληνική γλώσσα (ετήσιο μάθημα):

a. ολοκλήρωση του εγχειριδίου «Τα νέα ελληνικά για Ξένους».

b. Άρθρα από τον Ελληνικό τύπο:

2. Γλωσσικά εργαστήρια: μελέτη νεοελληνικού διηγήματος και γραπτή εργασία (ετήσιο μάθημα)

3. Νεοελληνική λογοτεχνία (Μεσαιωνική ή σύγχρονη) στα Φλαμανδικά (1ο εξάμηνο)*** Ελληνικά ΙΙΙ:1. Νεοελληνική γλώσσα (ετήσιο μάθημα):Άρθρα από τον Ελληνικό τύπο με επίκαιρα θέματα.

2. Γλωσσικά εργαστήρια: μελέτη νεοελληνικού μυθιστορήματος και γραπτή εργασία (ετήσιο)

3. Νεοελληνική λογοτεχνία (Μεσαιωνική ή σύγχρονη) στα Φλαμανδικά (1ο εξάμηνο)

Το ανωτέρω πρόγραμμα είναι πολύ εντατικό και απευθύνεται ουσιαστικά, αν όχι αποκλειστικά, σε φοιτητές κλασικών σπουδών. Η γλωσσομάθεια των αποφοίτων του τμήματος Νεοελληνικών αντιστοιχεί στο 3ο επίπεδο του πιστοποιητικού Ελληνομάθειας.

Η αξιολόγηση γίνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή με προφορικές εξετάσεις εφ’όλης της ύλης στο τέλος του Ακαδημαϊκού έτους. Στην εξεταστική διαδικασία συμμετέχουν και οι αποσπασμένοι φιλόλογοι.

Όμως η σχέση με την Ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό δεν σταματά στο καθιερωμένο πρόγραμμα του τμήματος. Αρκετοί φοιτητές της Νεοελληνικής κατεύθυνσης επιλέγουν για εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας καθαρά Νεοελληνικά θέματα υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή. Στον τομέα υπάρχουν και δύο υποψήφιοι διδάκτορες.

Επίσης, ενδεικτική είναι και η μεγάλη συμμετοχή των φοιτητών του Νεοελληνικού τμήματος στο πρόγραμμα «Έρασμος». Το προσεχές Ακαδημαϊκό Έτος για παράδειγμα τέσσερις φοιτητές θα συνεχίσουν το 3ο ή 4ο Έτος σπουδών τους σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Στο παρελθόν, όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Έρασμος» ανταποκρίθηκαν με επιτυχία και στην απόκτηση του 4ου επιπέδου του πιστοποιητικού Ελληνομάθειας. Συν τοις άλλοις, αρκετοί φοιτητές παρακολουθούν θερινά προγράμματα εκμάθησης και τελειοποίησης της γλώσσας στην Ελλάδα.

Τέλος, στο πλαίσιο του τομέα Νεοελληνικών λειτουργεί βιβλιοθήκη που διαθέτει βασικό υλικό για την Νεοελληνική γλώσσα, λογοτεχνία και ιστορία.

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα