Πρόσφατα άρθρα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Τα νέα ελληνικά στο Cambridge

kardim writes, "Τα Νέα Ελληνικά στο Πανεπιστήμιο του Cambridge

Στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, το Τμήμα Νέων Ελληνικών (Modern Greek Section), το οποίο προσφέρει μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ανήκει στη Σχολή Σύγχρονων και Μεσαιωνικών Γλωσσών (Faculty of modern and medieval languages). "

1 Μαρτίου 2004

Οι νεοελληνικές σπουδές είναι οργανωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των φοιτητών του Πανεπιστημίου που απευθύνονται στο Τμήμα είτε γιατί επιθυμούν να μάθουν απλώς τη γλώσσα (ι), είτε για να μελετήσουν βαθύτερα τον νεοελληνικό πολιτισμό και την νεοελληνική λογοτεχνία (ιι). Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να περιγράψω με συντομία αυτό το οργανωτικό σχήμα, πρέπει όμως εκ των προτέρων να διευκρινήσω ότι η δυαντότητα που έχει το Πανεπιστήμιο του Cambridge να χορηγεί στους φοιτητές του πιστοποιητικά (certificates) και διπλώματα (diplomas) σε διάφορες σύγχρονες γλώσσες (κάτι που όσο μπορώ να ξέρω δεν υπάρχει σε άλλα Πανεπιστήμια στην Ευρώπη) καθιστά δυνατή την οργάνωση των μαθημάτων του τμήματος γύρω από τους δύο διαφορετικούς άξονες (ι και ιι) που προανέφερα.
(ι) Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου, ανεξάρτητα από τη σχολή στην οποία φοιτούν, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να εγγραφούν στο Τμήμα Νέων Ελληνικών με σκοπό να μάθουν τη γλώσσα και να αποκτήσουν το πιστοποιητικό ή το δίπλωμα ελληνομάθειας στα οποία αναφερθήκαμε παραπάνω. Τα μαθήματα που οδηγούν στο πιστοποιητικό είναι ιδιαίτερα απαιτητικά και οι φοιτητές καλούνται ξεκινώντας από το επίπεδο του αρχάριου (πολλοί δεν γνωρίζουν καν το αλφάβητο) να φτάσουν στο τέλος της χρονιάς στο επίπεδο του προχωρημένου. Για το δίπλωμα μπορούν να εγγραφούν όσοι φοιτητές έχουν αποκτήσει ήδη το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή έχουν αντίστοιχη αποδεδειγμένη γνώση της ελληνικής. Τα μαθήματα και για το δίπλωμα διαρκούν ένα ακαδημαικό έτος.
(ιι) Για όσους φοιτητές επιλέγουν να σπουδάσουν ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, οι σπουδές διαρκούν τέσσερα χρόνια. Κατά τα δύο πρώτα έτη δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα γλωσσικά μαθήματα, τα οποία σε γενικές γραμμές αντιστοιχούν με αυτά για το πιστοποιητικό (πρώτο έτος) και το δίπλωμα (δεύτερο έτος). Εισάγεται, όμως, πολύ νωρίς και η διδασκαλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας και ιστορίας. Για παράδειγμα ήδη από το πρώτο τρίμηνο (του πρώτου έτους) οι φοιτητές καλούνται να διαβάσουν νεοέλληνες συγγραφείς από το πρωτότυπο και να γράψουν στην αγγλική σχετικές εργασίες. Γίνεται επίσης προσπάθεια να εξασφαλιστούν θερινές υποτροφίες για τους φοιτητές ώστε με το τέλος του πρώτου έτους να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα νέων ελληνικών στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το τρίτο έτος είναι υποχρεωτικά έτος στο εξωτερικό (year abroad) και οι φοιτητές του τμήματος παρακολουθούν μαθήματα σε κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο. Τέλος, το τέταρτο έτος επανέρχονται στο Cambridge, συνεχίζουν τα μαθήματα γλώσσας και λογοτεχνίας στο τμήμα και εκπονούν παράλληλα την πτυχιακή εργασία τους. Περισσότερες πληροφορίες για τα διδασκόμενα μαθήματα και τις ώρες διδασκαλίας μπορεί να βρει κανείς στην ιστοσελίδα του τμήματος
Οι φοιτητές έχουν πολύτιμη συμπαράσταση στην προσωπική τους μελέτη το Κέντρο Γλωσσών το οποίο διαθέτει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και έχει επίσης την δυνατότητα δορυφορικής λήψης τηλεοπτικών προγραμμάτων από την Ελλάδα. Υπάρχει ακόμη μια ειδική υπηρεσία του πανεπιστημίου, η οποία ανήκει στη σχολή των σύγχρονων γλωσσών και της οποίας το όνομα θα μπορούσε να μεταφερθεί στα ελληνικά ως «ηλεκτρονική υποστήριξη της εκμάθησης γλωσσών». Ο στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι να προωθεί και να διευρύνει τη χρήση των υπολογιστών στη διδασκαλία και την έρευνα των σύγχρονων γλωσσών. Περισσότερα στοιχεία μπορεί να βρει κανείς στο διαδίκτυο σε αυτή την διεύθυνση Το ελληνικό τμήμα βρίσκεται στα πρώτα στάδια της προσπάθειας παραγωγής ηλεκτρονικού υλικού που θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τους φοιτητές συμπληρωματικά κατά την προσωπική τους μελέτη. Το μεγάλο πλεονέκτημα πάντως για όποιον σπουδάζει στο Cambridge (και ιδιαίτερα βέβαια για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές) είναι ότι έχει στη διάθεσή του τη μεγάλη και πλούσια βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου, όπου, χωρίς υπερβολή μπορεί κανείς να βρει σχεδόν τα πάντα. Η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.lib.cam.ac.uk Το ελληνικό τμήμα ωστόσο έχει την δική του βιβλιοθήκη η οποία αποτελεί μέρος της βιβλιοθήκης των κλασσικών σπουδών. Το νεοελληνικό τμήμα της βιβλιοθήκης περιέχει πάνω από 3.000 τίτλους βιβλίων τα οποία αναφέρονται κυρίως στην ελληνική γλώσσα, ιστορία, λογοτεχνία. Το τμήμα έχει βέβαια και μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού στην νεοελληνική φιλολογία. Στον κύκλο αυτό των σπουδών γίνονται δεκτοί φοιτητές που έχουν ήδη αποκτήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην νεοελληνική φιλολογία. Όσοι δεν το έχουν μπορούν να απευθυνθούν σε κάποιο από τα τμήματα της σχολής των σύγχρονων γλωσσών (το ελληνικό τμήμα δεν προσφέρει μαθήματα σε επίπεδο μεταπτυχιακού) και να επιλέξουν κάποιο πρόγραμμα που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα και τους εισάγει στις σύγχρονες τάσεις και θεωρητικές αναζητήσεις γύρω από τη γλώσσα και τη λογοτεχνία. Κατόπιν βέβαια μπορούν να εγγραφούν στον διδακτορικό κύκλο σπουδών του ελληνικού τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές στα νέα ελληνικά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να έχουν αποστέλλοντας μήνυμα: dwh11@selw.cam.ac.uk και dk301@cam.ac.uk
Στη διάρκεια της διδακτικής περιόδου κάθε ακαδημαικού έτους οργανώνονται από το τμήμα σειρές διαλέξεων πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό. Οι ομιλητές είναι συνήθως πανεπιστημιακοί από την Βρετανία, την Ελλάδα ή άλλες χώρες με παράδοση στις νεοελληνικές σπουδές.
Πριν κλείσω αυτή τη σύντομη ξενάγηση, αξίζει νομίζω να αναφέρω ότι στη Βρετανία έχει συγκροτηθεί και δραστηριοποιείται η “επιτροπή για τα νέα ελληνικά στα πανεπιστήμια” (Standing Committee on modern greek in the universities). Μια σημαντική δραστηριότητά της είναι ότι οργανώνει κάθε χρόνο σε κάποιο πανεπιστήμιο ένα ελληνικό σαββατοκύριακο. Πρόκειται για μια σειρά διαλέξεων, μαθημάτων και άλλων εκδηλώσεων, με θέμα την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Συμμετέχουν φοιτητές και διδακτικό προσωπικό από τα τμήματα νέων ελληνικών των βρετανικών πανεπιστημίων. Φέτος, το ελληνικό σαββατοκύριακο οργανώνεται από το πανεπιστήμιο του Norwich (University of East Anglia) στις 13 και 14 Μαρτίου. Στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου μπορεί κανείς να βρει περισσότερες πληροφορίες
Με πολλούς συναδελφικούς χαιρετισμούς σε όλους
Δημήτρης Καραδήμας

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα