Πρόσφατα άρθρα

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΗ ΝΙΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

dimosthenis writes, " Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας διδάσκεται στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νις εδώ και 4-5 χρόνια. Αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα στο Τμήμα Ρωσσικής Γλώσσας που παλιότερα ονομαζόταν Τμήμα Σλαβικών και Βαλκανικών Σπουδών.Διδάσκεται 4 ώρες στο Α΄ και 4 στο Β΄έτος σπουδών. Από αυτές οι δύο ώρες είναι διαλέξεις και οι υπόλοιπες δύο ασκήσεις. Έχουν γραφτεί να παρακολουθήσουν το μάθημα 22 φοιτητές του Α΄έτους και 7 του Β΄έτους."

Διδάσκεται το βιβλίο που έχει εκδόσει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όχι για κάποιον ιδιαίτερο λόγο, αλλά γιατί τα βιβλία προσφέρθηκαν δωρεάν στους φοιτητές. Πρέπει να επισημάνω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο οι φοιτητές να αγοράσουν κάποιο βιβλίο και θα κατέφευγαν στη λύση της φωτοτυπίας.
Αυτός που ξεκίνησε τα μαθήματα της Νέας Ελληνικής στο Πανεπιστήμιο είναι ο Αθανάσιος Μπίντας, καθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας, που γνωρίζει Σερβικά και ερχόταν στη Νις από την Ελλάδα ειδικά για τη διδασκαλία και πολλές φορές μάλιστα με προσωπικά του έξοδα. Σήμερα ο κ. Μπίντας συνεχίζει να έρχεται και να διδάσκει άτυπα κάθε 15 μέρες 2 ώρες Νεοελληνική Λογοτεχνία στο Β΄έτος.
Οι φοιτητές στην αρχή αντέδρασαν όταν διαπίστωσαν ότι δεν γνωρίζω Σερβικά, καθώς τα Αγγλικά που γνώριζαν ήταν περιορισμένα. Σιγά - σιγά τα πράγματα ομαλοποιήθηκαν αφού και εγώ άρχισα να μαθαίνω λίγα Σερβικά και έτσι να δίνω το Λεξιλόγιο στη γλώσσα τους και όχι στα Αγγλικά. Δεν παύει, βέβαια, και η Νεοελληνική Γλώσσα να είναι για τους φοιτητές ένα μάθημα όπως και τα υπόλοιπα και να ενδιαφέρονται πρωτίστως πώς θα το περάσουν και όχι αν θα μάθουν να μιλάνε έστω και λίγα Ελληνικά.
Προσπαθούμε να αλλάξουμε αυτή τη νοοτροπία και να χορηγηθούν κάποιες υποτροφίες στους επιμελείς φοιτητές για παρακολούθηση θερινών μαθημάτων στην Ελλάδα, ώστε να υπάρχει και ένα κίνητρο πέρα από τον προβιβάσιμο βαθμό.
Οφείλω να ομολογήσω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη γλώσσα μας και από φοιτητές άλλων τμημάτων. Δυστυχώς στη Σερβία οι διαλέξεις δεν είναι ελεύθερες και απαγορεύεται να παρακολουθεί τα μαθήματα φοιτητής άλλου Τμήματος. Έχουμε, για το λόγο αυτό, εισηγηθεί στον Κοσμήτορα της Σχολής να υπάρχει το μάθημα και στα υπόλοιπα τμήματα ως προαιρετικό και να επεκταθεί η διδασκαλία του με την προσθήκη της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, επίσημα πλέον, στο Γ΄ έτος.
Η εκτίμησή μου είναι ότι η Νεοελληνική Γλώσσα έχει μέλλον στην περιοχή των Βαλκανίων και πρέπει το έργο αυτό να στηριχθεί ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια και του προγράμματος ανασυγκρότησής τους.

ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα