Πρόσφατα άρθρα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Πλάνο διαλέξεων ακαδ. έτους 2007-8 για το μάθημα Έισαγωγή στη ΝΕ λογοτεχνία'

tzanidaki writes, "Το μάθημα απευθύνεται στους 2ετείς, University of Reading, department of Classics

Introduction to Modern Greek Literature
Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps
Department of Classics, Reading University"

10 Απριλίου 2008

INTRODUCTION TO MODERN GREEK LITERATURE
Univ. Of Reading, Classics

LECTURE PLAN by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps

Week 1: Literature for a New Nation: 1821-1881.
From “Great Idea” to Aftermath of Disaster 1881-1928

Reading:
Beaton, R. 1999: An Introduction to Modern Greek Literature. Clarendon Press, Oxford.

Week 2: GEORGIOS VIZYiNOS
Biography-My Mother’s Sin

Week 3: The only journey of his life

Essay: Self-punishment and guilt are the two constants in the Mother’s emotional landscape. Is there redemption for the Mother following her confession in the meeting with the Patriarch. What is the final and lasting impression of the novel to you?

Reading:
Syrimis, George 1995. Gender, Narrative Modes and the Procreative cycle: The Pregnant Word in Vizyenos, Journal of MG studies, 13/2: 327-49.
Barbeito, Patricia Felssa 1995. Altered States: Space, Gender, and the (Un)making of Identity in the short stories of Giorgios M. Vizyenos, Journal of MG studies 13/2:299-326
Beaton, Roderick (ed.) 1988a. The Greek Novel: AD 1-1985 (London and Sydney: Croom Helm)
Chryssanthropoulos, Michalis, 1988. Reality and Imagination: The use of History in the Short Stories of Vizyenos, in Beaton (ed.), 1988a: 11-22
Peckam, R. Shannan 1995. Memory and homelands: Vizyinos, Papadiamantis and Geographical Imagination, Kambos Papers in MG (university of Cambridge), 3: 95-123.
Peckam, R. Shannan 1996. Between East and West: The border writing of Yeoryios Vizyinos, E*****ene 3/2: 167-80.

Week 4 C. P. CAVAFY
Biography-Kaisarion

Week 5: Young Men of Sidon – Melancholy of Jason Kleander, Poet in Kommagini, A.D. 595

Essay: Caisarion also features in another of Cavafy’s poems entitled “Alexandrian Kings” and there is also a passing reference in one more of his poems (The sculptor Tyaneys). Read all three poems and explain why Caisarion commands such a poetic charm upon Cavafy.

Reading:
Robinson, C. 1988. C.P. Cavafy, Bristol Classical Press.
Joseph, Brian (ed.) 1987b. The poetics of Cavafy: Textuality, Eroticism, History (Princeton University Press).
Keeley, Edmund 199a. Cavafy’s Alexandria: Study of a Myth in progress (Princeton University Press).
Keeley, Edmund 1983: Voice, perspective and context in Cavafy, Modern Greek Poetry, Voice and Myth. (Princeton, New Jersey)
Vayenas, Nasos 1979a: The language of irony (towards a definition of the poetry of Cavafy), Byzantine and Modern Greek Studies, 5: 43-56.
Nehamas, A. 1983: Memory, pleasure and poetry: the grammar of the self in the writing of Cavafy. JMGS, 1: 259-319.
Alexiou, M. 1983: Eroticism and poetry, in C.P. Cavafy. Special double issue of the Hellenic Diaspora, vol. 10: 45-65.
Beaton, R. 1982. C. P. Cavafy: irony and Hellenism, Slavonic and East European Review, 59/4: 516-28.
Beaton, R. 1983: The history Man, in C.P. Cavafy. Special double issue of the Hellenic Diaspora, vol. 10: 23-44.
Agapitos, P. 1994. Byzantium in the poetry of Kostis Palamas and C. P. Cavafy , in Campus Cambridge Papers in MG, 2: 1-20.
Liddell, R. 2002. Cavafy: A Biography, Introduction by P. Mackridge.

Week 6: In search of a new national identity 1929-1949

GEORGE SEFERIS ‘Last stop’

Biography
Last stop

Essay: Detail the issues raised by both poems and the poet’s response to these issues taking into account the historical co-ordinates of the poems.

Reading:
Beaton, R. 1991. George Seferis, Bristol Classical Press.
Beaton, R. 2003. George Seferis: Waiting for the Angel A Biography, Yale University Press.
Dimiroulis, Dimitris 1985: The Humble Art and the Exquisite Rhetoric: Tropes in the Manner of George Seferis, in M. Alexiou and Lambropoulos 1985, 59-84
Thaniel, George 1977: George Seferis’s Thrush: A Modern Descent, Canadian Review of Comparative literature, 4: 89-102.
Beaton, R. 1987. From Mythos to Logos: the poetics of George Seferis. JMGS 5: 135-52.
Keeley, Edmund 1983: George Seferis and the mythical method, in E. Keeley, Modern Greek poetry: Voice and Myth (Princeton, New Jersey)
Ricks, David 1989: The shade of Homer: a study in Modern Greek poetry, Cambridge: CUP.
Krikos-Davis, K. 1979: On Seferis “Helen”, Byzantine and Modern Greek Studies 5: 57-76.
Krikos-Davos, K.: Notes on Seferi’s “last poem”, Scandinavian Studies in MG 708: 101-6.
Beaton, R. 2001: Reading Seferi’s politics and the politics of Reading, in Campus Cambridge Papers in MG, 9: 1-35.
Kostiou, Katerina 2001: Irony and satire in George Seferi’s poetry, in Campus Cambridge Papers in MG, 2: 57-82.

Week 7: George Seferis: Helen

Week 8: The aftermath of War and Civil War 1949-1967

YANNIS RITSOS
Biography-The Moonlight Sonata

Essay: Discuss the theatrical elements of the poem and their overall function in the poetic ambience.

Reading:
Robinson, C. 1994: The presentation of place and space in the poetry of Yannis Ritsos, 1934-1947, in Campus Cambridge Papers in MG, 2: 73-94.

Week 9: ODYSSEAS ELYTIS
Biography-Small Green Sea
The Mad Pomegranate
Marina of the Rocks

Essay: Elytis, Poetry and poetic symbols: Discuss their relationship

Reading:
Friar, K. 1974: The Sovereign Sun-introduction.
Keeley, Edmund 1983: The voices of “TO Axion esti” and Elytis and the Greek tradition, Modern Greek poetry: Voice and Myth (Princeton, New Jersey)
Mackridge, P. 1984: A matter of light and death, Folia Neohellenica 6.
Robinson, C. 1981: The Greekness of Modern Greek Surrealism, Byzantine and Modern Greek Studies 7.

Week 10: Post-war fiction

YORGOS IOANNOU
Biography-The *****s comb

Essay: Unlike most of Ioannou’s short novels, which are written in the 1st person singular in this one the 2nd singular is used. Discuss the reason(s) for this switch, its “poetic” effect and its justification.

Reading:
Germanacos, N.C. 1973: An interview with three Greek prose writers (May 1972): Stratis Tsirkas, Thanassis Valtinos, George Ioannou, Boundary 2, ½: 266-313.
Robinson, Christopher: Fragmentation in lie and art. In Cambridge Papers in MG, no. 9 2001
Anna di Benedatto Zimbone, Ghiorgos Ioannu: saggio critico, Universita di Catania 1994
A. Droukopoulos: Giorgos Ioannou: enas odigos gia tin anagnosi tou ergou tou. Athens
1992

Summer Term Week 1: Exam preparation-Revision

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα