Πρόσφατα άρθρα

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Πανεπιστήμιο του Surrey-Αγγλία

Charitini writes, "Αγαπητοί συνάδελφοι,

Καλή Χρονιά!

Με το κείμενό μου αυτό θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με τη δουλειά μου στο Surrey."

26 Ιανουαρίου 2004

Εργάζομαι στο centre for translation studies που ανήκει στο department of linguistics του πανεπιστημίου του Surrey. Το κύριο μάθημα που διδάσκω είναι Λογοτεχνική μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά σε Έλληνες φοιτητές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές κάνω και grammar workshop δηλαδή μελετάμε τα δύσκολα σημεία και τις ιδιαιτερότητες της γλώσσας μας. Πέρα όμως από αυτό διδάσκω Ελληνικά σε ξένους φοιτητές που έχουν επιλέξει την Ελληνική ως άλλη γλώσσα για τις σπουδές τους. Εφέτος δημιουργήθηκε και τμήμα Ελληνικών για μετάφραση ab initio σε ξένους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έχω ακόμα μια σειρά από ανοικτές διαλέξεις για τον κλασσικό πολιτισμό και νεοελληνική λογοτεχνία. Στη λογοτεχνία ασχολούμαστε τώρα με τον Καβάφη που είναι πολύ αγαπητός στους Άγγλους.

Στο τμήμα προίστανται δύο γλωσσολόγοι καθηγήτριες οι οποίες μαθαίνουν Ελληνικά μαζί μου σε ξεχωριστά μαθήματα και ενδιαφέρονται για τα γλωσσολογικά φαινόμενα της Ελληνικής λόγω των πολλών Ελλήνων φοιτητών στους οποίους και οι ίδιες διδάσκουν. Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον μάθημα για μένα.

Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, πληθώρα βιβλίων Ελληνικών,
περιοδικών και εφημερίδων. Οι φοιτητές δείχνουν πολύ ενδιαφέρον ιδιαίτερα οι μεταπτυχιακοί και όσοι υποχρεούνται να δώσουν εξετάσεις στο μάθημα των Ελληνικών.

Προσωπικά βρίσκω τη δουλειά μου πολύ ευχάριστη και ενδιαφέρουσα διότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες φοιτητές, έχω ποικιλία μαθημάτων και είμαι ελεύθερη να εισηγηθώ κάτι και να οργανώσω το τμήμα όπως εγώ νομίζω καλύτερα.

με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Δήμητρα Ψαλλίδα

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα