Πρόσφατα άρθρα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Οι νεοελληνικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αutónoma της Μαδρίτης

Ελένη Κατσαούνη
Το τμήμα Κλασικής Φιλολογίας και πιο συγκεκριμένα το προσωπικό το επιφορτισμένο με την διδασκαλία και την έρευνα της ελληνικής φιλολογίας ανέπτυξαν τα δύο τελευταία χρόνια ένα πλήρες πρόγραμμα νεοελληνικών σπουδών, που προσφέρεται τόσο στους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας όσο και σε άλλα ενδιαφερόμενα άτομα εκτός του ιδρύματος. To πρόγραμμα ενισχύεται από το ελληνικό ΥΠΕΠΘ με την αποστολή τεσσάρων εκπαιδευτικών, συγκεκριμένα εκτός της υποφαινόμενης , των Κοκκινίδου Δήμητρας, Γαλιμιτάκη Σμαράγδης και Μπέκου Κωνσταντίνου.

Το πρόγραμμα είναι οργανωμένο ως εξής:
Α. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστημίου UAM.

  • Ι Νέα Ελληνική Γλώσσα(εισαγωγικό επίπεδο) για φοιτητές κλασσικής φιλολογίας: τετραμηνιαίο μάθημα(1ο Τετράμηνο)-4 ώρες την εβδομάδα.
  • ΙΙ Νέα Ελληνική Γλώσσα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV: μαθήματα ανοιχτά σε όλους τους φοιτητές του UAM: Όλα τετραμηνιαία μαθήματα, 4ωρα. Ο κύκλος τους ολοκληρώνεται σε 2 χρόνια.
  • ΙΙΙ Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ι, ΙΙ: μαθήματα προσφερόμενα στους φοιτητές του προγράμματος «Μετάφραση και Διερμηνεία»-4ωρα, εισαγωγικό επίπεδο α και β. Όλα τα παραπάνω μαθήματα προϋποθέτουν ισάριθμο ποσοστό ωρών «tutorials», προσφερομένων από τους καθηγητές.
  • ΙV Νέα Ελληνική Γλώσσα για καθηγητές Ι,ΙΙ,ΙΙΙ: μαθήματα προσφερόμενα στους καθηγητές του τμήματος, γνώστες των αρχαίων ελληνικών, που αποσκοπούν στη διαμόρφωση καθηγητικού δυναμικού από Ισπανούς, οι οποίοι θα μπορούν να διδάξουν Νέα Ελληνικά μετά την αποχώρηση των ελλήνων εκπαιδευτικών.
    Πρόκειται για 3ωρα μαθήματα εβδομαδιαία, των οποίων ο κύκλος ολοκληρώνεται σε 3 χρόνια.

Β. Νεοελληνικές Σπουδές σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο.
Το UAM είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο της Ισπανίας, που εγκαινίασε από τον Ιανουάριο του 2003 τις μεταπτυχιακές σπουδές στα Νέα Ελληνικά. Από την άποψη αυτή, η δουλειά που γίνεται είναι πρωτοποριακή με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Χαρακτηριστικό είναι, ότι όλοι οι παρακάτω προσφερόμενοι τίτλοι θα μπορούν να αποκτηθούν και εξ αποστάσεως με ένα σύστημα «interactive» διδασκαλίας μέσω του διαδικτύου. Αυτό φυσικά σημαίνει για μας τους διδάσκοντες αυξημένη δουλειά και υπευθυνότητα, έκτακτες συνεδριάσεις, πρόσθετη προετοιμασία κλπ. Από το σχολικό έτος 2003-2004 οι παρεχόμενοι μεταπτυχιακοί τίτλοι θα είναι 3, ανεπτυγμένοι με το σύστημα των créditos(credits):

  • 1)Diploma de Formación Superior I. Lengua y cultura de la Grecia Actual (22 créditos).
  • 2) Diploma de Formación Superior II. Estudios Neohelénicos(30 créditos).
  • 3)Máster. Estudios Neohelénicos(60 créditos).

Οι τίτλοι αυτοί είναι συναρτημένοι με τα διαφορετικά επίπεδα ελληνομάθειας. Τα επίπεδα θα εξακριβωθούν με γραπτές δοκιμασίες. Όλοι οι τίτλοι μπορούν να αποκτηθούν στη διάρκεια διαφορετικών ετών (με τη μέθοδο των credits). (Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. την ιστοσελίδα του UAM στις Novedades). Ο υπεύθυνος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Jesús de la Villa Pollo είναι διευθυντής του περιοδικού «Iris», εκδόσεως της Sociedad Española de Estudios Clásicos(SEEC).
Εγώ, κατά το πρώτο εξάμηνο είχα αναλάβει τη διδασκαλία των επιπέδων Ι και ΙΙΙ της ελληνικής γλώσσας , δηλ. προαιρετκών μαθημάτων ανοιχτών σε όλους τους φοιτητές του UAM, από τα οποία εξασφαλίζουν credits και είναι δωρεάν και ανοιχτά και σε ακροατές, μη εγγεγραμμένους. Χρησιμοποίησα ως βασικό εγχειρίδιο το βιβλίο «Τα Νέα Ελληνικά για ξένους» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίσυ Θεσσαλονίκης εμπλουτίζοντάς το, όπου χρειαζόταν, με θεωρία και ασκήσεις από το βιβλίο «Ελληνική Γλώσσα» του Γ. Μπαμπινιώτη, με διαλόγους από το βιβλίο «Neugriechisch für Anfänger» των Διαμαντοπούλου-Lindberg (Max Hueber Verlag) , δίνοντας το λεξιλόγιο στα ισπανικά, και με φωτοτυπίες από τη γραμματική ,τη γραμμένη στα ισπανικά “Griego moderno para filólogos clásicos”, απότοκο συνεργασίας των πανεπιστημίων Κρήτης και της χώρας των Βάσκων, όπου θεωρούσα σκόπιμο.
Στο δεύτερο εξάμηνο, στο επίπεδο αρχαρίων του μεταπτυχιακού προγράμματος, που ανέλαβα, αποφάσισα να δοκιμάσω το βιβλίο «Τα Νέα Ελληνικά για αρχαρίους» των κ. Καβουκόπουλου Φ., Κουτσομητοπούλου Ε., Αργυρούδη Μ., και Δαγκλή Β., του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακολούθησα την ίδια μέθοδο εμπλουτισμού του υλικού μου από τα παραπάνω βιβλία , ακολουθώντας πιστά και το συνοδευτικό επαναληπτικό βιβλίο και παρ’ όλο το αρκετά ανεβασμένο και απαιτητικό επίπεδο του βιβλίου, με τη συνεργασία και σταθερή μελέτη των φοιτητών, είχα θετικά αποτελέσματα.
Το επόμενο σχολικό έτος, εκτός από τα μαθήματα γλώσσας θα δώσω και ορισμένα μαθήματα για την καβαφική ποίηση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Τελειώνοντας , θα ήθελα να αναφερθώ στην συμμετοχή του τμήματός μας στη σειρά εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου μας με τίτλο “Los Espacios de la Poesía”, με αντικείμενο την παρουσίαση της ποίησης διαφόρων χωρών από όλο τον κόσμο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου και εμείς συμμείχαμε με 3 αρχαία ελληνικά ποιήματα (2 της Σαπφούς και 1 του Καλλίμαχου) με εισαγωγή στα ισπανικά του Jesús de la Villa Pollo, και 7 νεοελληνικά δικής μου επιλογής και με δικά μου εισαγωγικά σχόλια στα ισπανικά. Παρουσιάστηκαν ένα δημοτικό τραγούδι της ξενητειάς, και από ένα ποίημα των ποιητών Κ. Καβάφη, Κ. Καρυωτάκη, Γ. Σεφέρη, Γ. Ρίτσου, Μ. Σαχτούρη και Κ. Δημουλά. Όλα τα ποιήματα διαβάστηκαν και σε ισπανική μετάφραση και στα ελληνικά.
11 Ιουνίου 2003

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα