Πρόσφατα άρθρα

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ο Δημήτρης Κουτσογιάννης στο Ντάργουιν της Βόρειας Αυστραλίας

gfrazis writes, "Δημόσια Διάλεξη και Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Charles Darwin
Γιώργος Φραζής
"

4 Ιουνίου 2007

Την Παρασκευή 1η Ιουνίου η Επιτροπή Φίλων Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Charles Darwin διοργάνωσε Διάλεξη με θέμα "Παγκοσμιοποίηση και Ελληνική Γλώσσα: η αξιοποίηση του διαδικτύου για την αντιμετώπιση των προκλήσεων". Ομιλητής ήταν ο Δημήτρης Κουτσογιάννης.

Το Σάββατο 2 Ιουνίου 2007 στο Πανεπιστήμιο Charles Darwin της Βόρειας Αυστραλίας πραγματοποιήθηκε Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού στα σχολεία της Βόρειας Επικράτειας. Το Σεμινάριο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Charles Darwin και από τη Σχολική Επιτροπή του Σαββατιανού Σχολείου της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ντάργουιν. Θέμα του σεμιναρίου ήταν η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και οι Νέες Τεχνολογίες.

Ο Δημήτρης Κουτσογιάννης αναφέρθηκε στα εργαλεία που παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, ανέλυσε τους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, έκανε μια λεπτομερή παρουσίαση της ιστοσελίδας Η ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ http://www.greek-language.gr και συζήτησε με τους εκπαιδευτικούς ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διδακτική πράξη.

Οι εκπαιδευτικοί βρήκαν τόσο τη δημόσια διάλεξη όσο και το σεμινάριο πολύ χρήσιμα και ζήτησαν να επαναληφθούν παρόμοιες εκδηλώσεις στο μέλλον.

Οι εκδηλώσεις αυτές υποστηρίχτηκαν από το Πανεπιστήμιο Flinders μέσω της χορηγίας του κυρίου Καρυτινού καθώς και από την Επιτροπή Φίλων Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Charles Darwin.

Γιώργος Μιχ. Φρατζής

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα