Πρόσφατα άρθρα

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Νέα Ελληνικά στη Μεσσήνη και το Ρήγιο

Δανιήλ Μακρής
Καλό μήνα σε όλους τους φίλους των Φρυκτωριών! Να σας δώσω μερικές πληροφορίες για τα προγράμματα Νέων Ελληνικών που γίνονται φέτος στη Μεσσήνη και στο Ρήγιο, Καλαβρία.

8 Μαρτίου 2005

 

  • Μεσσήνη, Γλωσσολογικό Λύκειο, 20 ώρες, 15 μαθητές (18 ετών) από τον Νοέμβριο του 2004 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2005
  • Ρήγιο, Καλαβρία, Γυμνάσιο «Βιτριόλι», 15 ώρες, 18 μαθητές (12-13 ετών), από τις 10 Φεβρουαρίου ως τις 8 Μαρτίου.
  • Βίλα San Giovanni, Κλασικό Λύκειο, 30 ώρες, 30 μαθητές (14-17 ετών), από τις 11/2 ως τις 13/4/2005.
  • Πανεπιστήμιο Μεσσήνης – παράρτημα Ρήγιου 30 ώρες, 15 φοιτητές, από τις 8/3 ως τις 17/5/2005.

Καθηγητής στα παραπάνω προγράμματα είναι ο Δανιήλ Μακρής. Άλλα προγράμματα γίνονται στο Ρήγιο από τους αποσπασμένους Έλληνες δασκάλους και καθηγητές κκ Τσέρτο, Αλεξανδρίδου και Κοραχάι με τους οποίους η συνεργασία είναι άριστη.
Τα βιβλία που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής:

  • Πανεπιστήμιο Μεσσήνης – παράρτημα Ρήγιου: Ελληνική γλώσσα του Γ. Μπαμπινιώτη, Θέματα Νεοελληνικής Σύνταξης της Θεοφανοπούλου - Κοντού και τα βοηθήματα του ΚΕΓ (1ο και 2ο επίπεδο) για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
  • Γλωσσολογικό Λύκειο Μεσσήνης: Νέα Ελληνικά για ξένους, ΑΠΘ (5 ενότητες)
  • Κλασικό Λύκειο Βίλα San Giovanni: Ηρ. Σιόντη (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) Νέα ελληνικά (5 ενότητες)
  • Γυμνάσια στο Ρήγιο Καλαβρίας: Ελληνική Γλώσσα του Γ.Μπαμπινιώτη (4 ενότητες).

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν συνεχείς αναφορές στον πολιτισμό, στην ιστορία, στις λαϊκές παραδόσεις, που συγκρίνονται με τις ντόπιες. Tο ενδιαφέρον είναι μάλλον συναισθηματικό και πηγάζει από την ιστορική συνείδηση του καθενός. Εδώ όλα μιλάνε για την Ελλάδα: μυριάδες οικογενειακά ονόματα, παραδόσεις, φύση, και τα εντυπωσιακά, κυρίως στη Σικελία, μνημεία του αρχαίου πολιτισμού.
Ο νότιος Ιταλός είναι, συνειδητά ή ασυνείδητα, φορέας ενός ελληνίζοντος, ελληνοειδούς πολιτισμού, ενός δυτικόμορφου ελληνισμού. Εδώ ο Έλληνας δεν αισθάνεται ξένος και ο ντόπιος αισθάνεται λίγο πολύ και Έλληνας. Πέρα απ' αυτά είναι σημαντικός ο ρόλος που παίζει ο θεσμός του Κλασικού Λυκείου, του σχολείου της ιθύνουσας τάξης της χώρας: πρόκειται για 759 λύκεια με 200.000 μαθητές σε όλη τη χώρα, με τέλειο πρόγραμμα για τα αρχαία ελληνικά (γραμματική, συντακτικό και ιστορία της λογοτεχνίας). Και αυτό συμβάλλει πολύ στην τάση φιλελληνισμού που παρατηρείται. Δυστυχώς σε ακαδημαϊκό επίπεδο η θέση των Νέων Ελληνικών συρρικνώνεται.
Εύχομαι αυτά τα λίγα να΄ναι χρήσιμα στους φίλους των Φρυκτωριών.
Με εκτίμηση,
Δανιήλ Μακρής

 

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα