Πρόσφατα άρθρα

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Ερωτηματολόγιο για τους φοιτητές

Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τις ερωτήσεις για να ανιχνεύσετε τη στάση των μαθητών σας για την εκμάθηση της νέας ελληνικής αλλά και για τη γνώση της γλώσσας και του πολιτισμού. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ερωτήσεις φυσικά, το ερωτηματολόγιο ως έχει δεν είναι παρά μια πρόταση. Στόχος μας είναι μια πρώτη καταγραφή των κινήτρων που έχουν οι φοιτητές των ελληνικών σε διάφορα τμήματα, καθώς και των όψεων του πολιτισμού μας με τις οποίες είναι εξοικειωμένοι. Έτσι, μερικές από τις ερωτήσεις αφορούν την νεοελληνική λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και άλλες την κουζίνα και τη μουσική.

Φεβρουάριος 2007

Ποιες ξένες γλώσσες μιλάς;

Ποια είναι τα κίνητρα σου για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας; (Γιατί επέλεξες το μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας;)

Θα πρότεινες στους συμφοιτητές σου να μάθουν ελληνικά; Αν ναι γιατί; Αν όχι γιατί;

Ποιες λέξεις σου έρχονται στο μυαλό όταν ακούς τις λέξεις Αρχαία Ελλάδα, αρχαίοι Έλληνες, αρχαία ελληνικά;

Ποιες λέξεις σου έρχονται στο μυαλό όταν ακούς τις λέξεις Ελλάδα, Έλληνες, ελληνικά;

Είναι τα νέα ελληνικά εύκολη ή δύσκολη γλώσσα;

Με τι θα ήθελες να ασχοληθείς μετά την λήξη των σπουδών σου;

Σκέφτεσαι να χρησιμοποιήσεις τα ελληνικά για την επαγγελματική σου αποκατάσταση;

Θα ήθελες να ασχοληθείς με λογοτεχνικές μεταφράσεις;

Επικοινωνείς με Έλληνες; Με ποιον τρόπο;

Eχεις επισκεφτεί ποτέ σου την Ελλάδα; Αν ναι, πόσες φορές;

Ανάφερε κάποια ελληνικά νησιά και ελληνικές πόλεις.

Πού, εκτός από την Ελλάδα, μιλιέται η ελληνική γλώσσα;

Έχεις δει ελληνικές ταινίες; Ποιες;

Έχεις διαβάσει ελληνικά βιβλία; Ποια;

Ξέρεις έλληνες συγγραφείς; Ανάφερε μερικούς.

Ξέρεις έλληνες τραγουδιστές; Ανάφερε μερικούς.

Ξέρεις έλληνες πολιτικούς; Ανάφερε μερικούς.

Ποια ποτά και φαγητά της ελληνικής κουζίνας γνωρίζεις;

Ποια αξιοθέατα / μνημεία της Ελλάδας γνωρίζεις;

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα