Πρόσφατα άρθρα

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Από φέτος Ελληνικά στο πανεπιστήμιο Charles Darwin

gfrazis writes, "Η συνεργασία του Νεοελληνικού Τμήματος του πανεπιστημίου Φλίντερς, του πανεπιστημίου Charles Darwin, της ευρύτερης Κοινότητας του Ντάργουιν και της Ελληνικής Κυβερνήσεως είχε ως αποτέλεσμα την εισαγωγή των Ελληνικών στο πανεπιστήμιο της Βόρειας Επικράτειας της Αυστραλίας.
Γιώργος Φρατζής
"

22 Φεβρουαρίου 2005

Από τις 22-25 Φεβρουαρίου έλαβαν χώρα οι εγγραφές στο πανεπιστήμιο Charles Darwin και τα νέα είναι ευχάριστα. Ήδη 35 φοιτητές έχουν εγγραφεί και παρακολουθούν τα μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού που άρχισαν την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου. Ο διευθυντής του Τμήματος Καθηγητής Μιχάλης Τσιανίκας και ο Φιλόλογος Δρ Γεώργιος Φρατζής συναντήθηκαν με τους νέους φοιτητές και άρχισαν τις παραδόσεις.

Θα εκπέμπονται από το Φλίντερς μέσω Video Conferencing πέντε ώρες εβδομαδιαίως και τα υπόλοιπα φροντιστηριακά μαθήματα θα προσφέρουν βοηθοί που παραμένουν στο Ντάργουν. Ο ένας είναι αποσπασμένος από την Ελλάδα και ο άλλος είναι από το εκπαιδευτικό σύστημα του Ντάργουιν.
Το προσωπικό του Φλίντερς θα επισκέπτεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα το Ντάργουιν και θα παρακολουθεί την εξέλιξη του προγράμματος.
Τις εορταστικές εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους πολιτικές, πολιτειακές, πανεπιστημιακές αρχές του Ντάργουιν καθώς και ο Γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Νότια Αυστραλία, Εμμανουήλ Παπαδογιωργάκης.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος www.naca.com.au/moderngreek/home.html

The week from the 14th to 18th February was dominated by the launch of Modern Greek at Charles Darwin University.

Enthusiastic young students and members from the committee “Friends of Modern Greek at CDU” jointly prepared and served Greek specialities and distributed flyers and other promotional material on the University campus. Greek flags, Greek food and Greek music set the scene for this celebration.

The new initiative was possible through the collaboration with Flinders University in Adelaide and for this occasion, Associate Professor Michael Tsianikas and Dr George Frazis attended the launch at Charles Darwin University and met the local committee members, Friends of Modern Greek at CDU, University authorities and students. They also delivered a series of lectures to the students. The new Program will be available for students who wish to do a major in Modern Greek (3 years of study), or as an elective for one or more semesters. The course is available in two streams, for total beginners, those with no background in the language, and for advanced students. The course involves three to four hours of language per week and one hour culture. The courses will be delivered by video-conferencing from Flinders University, visits from Staff at the Modern Greek section of Flinders University and two local tutors.

The enrolments went exceedingly well and much better than first expected. Already 32 students are enrolled and the number is increasing. We can only imagine that from the enthusiasm of enrolments and the rewarding feelings of the Friends of Modern Greek at CDU who give their dedication, energy, time and commitment for this project, that enrolments will continue to grow.

Last Thursday night was the highlight of the whole week when in the amphitheatre of the University various speakers expressed their joy and congratulations. Professor Helen Garnett, Vice-Chancellor at CDU, attended this occasion and expressed her support for the new Program together with Professor Eugene Clark, Dean, Faculty of Law, Business and Arts and Dr Dennis Shoesmith, Acting Head of School. The Consul General of Greece in South Australia, representing the Greek Government, the Hon Emmanuel Papadoyorgakis also attended all meetings and supported all initiatives. One of the local tutors is appointed at the University through the Educational Services from the Consul General Office in Adelaide. At the closing of the official part of this event, celebrations followed outside the Amphitheatre in true Greek fashion with food, wine and dancing.

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα