Πρόσφατα άρθρα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Examine the role of self-deception in the historical poems of Cavafy

This is a heartfelt yet rigorous and intelligent essay submitted by Sophie Prewett for the course I teach to 3rd year undergraduate Classics students at the University of Reading where I have been teaching for the last thirteen years. My course bears the title 'My Mother's sin and other stories' aiming at introducing some major authors and works as well as trends in Modern Greek Poetry and Fiction from the late 19th century to the late 20th century in connection with both the history, sociocultural context and wider literary developments of their period and illustrating attitudes to the ancient past in the work of some selected poets and novelists. All texts are taught from English translations. My students take this course as optional and for the majority a whole new world of hidden Modern Greek treasures is unveiled. Many have called the experience of my course as 'a breath of fresh air' which i consider an ultimate credit...

Examine the role of self-deception in the historical poems of Cavafy

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Dimitra writes, ""

5 Δεκεμβρίου 2005

Θα ήμουν υπόχρεη σε όσες ή όσους συναδέλφους απευθύνθηκαν στο υπουργείο σχετικά με την παράταση των αποσπάσεών μας και με ενημέρωναν, γιατί η ίδια ατύχησα. Ακολουθεί το χρονικό της "πληροφόρησης".

- Τηλεφωνώ στην Ειδική Γραμματεία Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, υπάλληλος της οποίας με είχε ειδοποιήσει τηλεφωνικά, πέρσι τέτοιον καιρό, για την αίτηση παράτασης - υποθέτω όχι μόνο εμένα. Αγνοούν το θέμα και με παραπέμπουν στην οικεία Διεύθυνση, κατά κόσμον ΔΙΠΟΔΕ.

- Τηλεφωνώ στην οικεία Διεύθυνση. Μου λένε ότι όφειλε να με πληροφορήσει η Ειδική Γραμματεία, αλλά "ήθελε να με ξεφορτωθεί" (επί λέξει). Προσθέτουν μερικά ακατάληπτα για την τωρινή πολιτική ηγεσία, η οποία πέρσι δεν ήταν ενημερωμένη - καθ' ότι καινούργια - αλλά φέτος ενημερώθηκε ή ενημερώνεται ή πρόκειται να ενημερωθεί και, αφού ενημερώθηκε ή όταν ενημερωθεί, θα ενημερώσει κι εμάς - ελπίζω. Καθώς είναι αδύνατο να συζητήσω, με αφορμή υπηρεσιακό τηλεφώνημα από τη Μαδρίτη, τις επιδράσεις των εκάστοτε κυβερνητικών αλλαγών στον διοικητικό μηχανισμό του ελληνικού κράτους, απλώς επιμένω ευγενικά: "Ποιος μπορεί να γνωρίζει πότε και πώς θα υποβληθούν οι αιτήσεις παράτασης και αν ισχύει η οκταετία, όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη". Τελικά απαντούν θετικά στο δεύτερο σκέλος. Για το πρώτο δηλώνουν άγνοια.

- Επανέρχομαι, ύστερα από λίγες ημέρες, στην Ειδική Γραμματεία με το ίδιο ερώτημα. Αυτή τη φορά με πληροφορούν ότι θα ειδοποιηθούμε υπηρεσιακώς και εγγράφως - αν και άγνωστο πότε. Συμπληρώνουν ωστόσο ότι, αν επιθυμώ, μπορώ να στείλω, όπως πέρσι, την αίτησή μου στην Ειδική Γραμματεία για τη διαβιβάσει στη ΔΙΠΟΔΕ.

Χαιρετισμούς

Δήμητρα Κοκκινίδου

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα