Πρόσφατα άρθρα

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Examine the role of self-deception in the historical poems of Cavafy

This is a heartfelt yet rigorous and intelligent essay submitted by Sophie Prewett for the course I teach to 3rd year undergraduate Classics students at the University of Reading where I have been teaching for the last thirteen years. My course bears the title 'My Mother's sin and other stories' aiming at introducing some major authors and works as well as trends in Modern Greek Poetry and Fiction from the late 19th century to the late 20th century in connection with both the history, sociocultural context and wider literary developments of their period and illustrating attitudes to the ancient past in the work of some selected poets and novelists. All texts are taught from English translations. My students take this course as optional and for the majority a whole new world of hidden Modern Greek treasures is unveiled. Many have called the experience of my course as 'a breath of fresh air' which i consider an ultimate credit...

Examine the role of self-deception in the historical poems of Cavafy

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

Χάρη στην αποστολή εκπαιδευτικών από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας συμπεριελήφθησαν τα νέα ελληνικά στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Κλασική Φιλολογίας το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 και συγχρόνως δημιουργήθηκαν ειδικά τμήματα για το διδακτικό προσωπικό. Το επόμενο έτος προσφέρθηκαν οι νεοελληνικές σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο πρώτη φορά στην Ισπανία. Τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας υπήρξαν ενθαρρυντικά. Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος παρακολουθούν τα αντίστοιχα προγράμματα περισσότεροι από 60 φοιτητές/τριες, ενώ βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης οι πρώτες διδακτορικές διατριβές. Από φέτος η ελληνική γλώσσα διδάσκεται και στο Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας.
Δήμητρα Κοκκινίδου – Σμαράγδη Γαλημιτάκη

1 Δεκεμβρίου 2004

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας
Ελληνική γλώσσα Ι-ΙV
Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας
Ελληνική γλώσσα Ι-ΙV

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΛΩΣΣΩΝ)

Δίπλωμα Επιμόρφωσης (1 έτος)
Συνδυασμοί μαθημάτων:
Νεοελληνική λογοτεχνία

Νέοτερη και σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία
Νέοτερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία
Μυθιστόρημα
Ποίηση
Κυπριακή λογοτεχνία

Βυζαντινή ιστορία, νεότερη και σύγχρονη ιστορία και γεωγραφία της Ελλάδας

Βυζαντινή ιστορία και πολιτισμός
Οθωμανική περίοδος
Νεότερη και σύγχρονη ιστορία

Γεωγραφία
Πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα
Η διαμόρφωση της νεοελληνικής ταυτότητας

Επιλέγονται δύο από τα ακόλουθα:
Βυζαντινή τέχνη
Οικονομία της σύγχρονης Ελλάδας
Ελληνικός κινηματογράφος

Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία

Ελληνική γλώσσα
Νέοτερη και σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία
Ιστορία της ελληνικής γλώσσας
Ζητήματα γραμματικής
Μετάφραση
Σχολιασμός κειμένων

Μεταπτυχιακό δίπλωμα (2 έτη)
Α΄ έτος

Βασικά μαθήματα:

Eλληνική γλώσσα
Νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία
Νεοελληνική λογοτεχνία

Σεμινάρια:

Γεωγραφία
Ιστορία της ελληνικής γλώσσας
Βυζαντινή ιστορία και πολιτισμός
Βυζαντινή τέχνη
Οθωμανική περίοδος
Πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα
Οικονομία
Η διαμόρφωση της νεοελληνικής ταυτότητας

Β΄ έτος

Βασικά μαθήματα:

Γραπτή εργασία
Μετάφραση
Σχολιασμός κειμένων

Σεμινάρια:

Ζητήματα γραμματικής
Ελληνικό μυθιστόρημα
Ελληνική ποίηση
Κυπριακή λογοτεχνία
Ελληνικός κινηματογράφος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Μέσο επίπεδο
Προχωρημένο επίπεδο

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Τμήμα έχει αναγνωριστεί από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ως εξεταστικό κέντρο για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας και διεξάγει τις εν λόγω εξετάσεις κάθε Μάιο. Ιστοσελίδα: www.ffil.uam.es

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα