Πρόσφατα άρθρα

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Examine the role of self-deception in the historical poems of Cavafy

This is a heartfelt yet rigorous and intelligent essay submitted by Sophie Prewett for the course I teach to 3rd year undergraduate Classics students at the University of Reading where I have been teaching for the last thirteen years. My course bears the title 'My Mother's sin and other stories' aiming at introducing some major authors and works as well as trends in Modern Greek Poetry and Fiction from the late 19th century to the late 20th century in connection with both the history, sociocultural context and wider literary developments of their period and illustrating attitudes to the ancient past in the work of some selected poets and novelists. All texts are taught from English translations. My students take this course as optional and for the majority a whole new world of hidden Modern Greek treasures is unveiled. Many have called the experience of my course as 'a breath of fresh air' which i consider an ultimate credit...

Examine the role of self-deception in the historical poems of Cavafy

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Νεοελλ.σπουδών.

astourianos writes, "Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο πανεπιστήμιο του Oviedo.
Καραγεώργος Ηλίας
"

13 Νοεμβρίου 2003

Στο πανεπιστήμιο του Oviedo, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών νεοελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, διάρκειας δύο {2} ετών.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 460 ώρες διδασκαλίας και για τα δύο έτη, εκ των οποίων 320 γίνονται από εμένα τον ίδιο, και οι υπόλοιπες 140 ώρες μέσω του διαδικτύου.
Οι 160 ώρες της πρώτης χρονιάς που θα γίνουν από εμένα είναι για τα μαθήματα Ελληνική γλώσσα Ι και Συνομιλία Ι. Οι επόμενες 160 ώρες, αυτές της δεύτερης χρονιάς, είναι για τα μαθήματα Ελληνική γλώσσα ΙΙ και Συνομιλία ΙΙ. Οι υπόλοιπες ώρες γίνονται από ισπανούς συναδέλφους.

Ο τίτλος που απονέμεται αντιστοιχεί με το Master

Υποχρεωτικά μαθήματα.
1.Εισαγωγή στα νέα ελληνικά 10 ώρες
2.Ελληνική γλώσσα Ι 80 ώρες
3 Ελληνική γλώσσα ΙΙ 80 ώρες
4 Συνομιλία ελληνικά Ι 80 ώρες
5.Συνομιλία ελληνικά ΙΙ 80 ώρες
6 Ανάλυση κειμένων 10 ώρες
7 Μαθήμα μετάφρασης 10 ώρες

Μαθήματα μέσω του διαδικτύου.
1.Μάθημα μετάφρασης {θεωρητικό} 10 ώρες
2.Ιστορία της Ελληνικής γλώσσας 10 ώρες
3.Σύγχρονη Ελληνική λογοτεχνία Ι 10 ώρες.
4.Σύγχρονη Ελληνική λογοτεχνία ΙΙ 10 ώρες
5.Ιστορία της Ελλάδος Ι 10 ώρες
6.Ιστορία της Ελλάδος ΙΙ 10 ώρες
7.Κοινωνική και οικονομική πολιτική της Ελλάδος τον ΧΧΙ αιώνα 10 ώρες.
8.Βυζαντινή ιστορία 10 ώρες
9.Βυζαντινή γλώσσα και λογοτεχνία 10 ώρες.
10.Το σύγχρονο ελληνικό μυθηστόρημα 10 ώρες.
11.Ελληνική μουσική και κινηματογράφος 10 ώρες.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του προγράμματος είναι:
http://web.uniovi.es/Vicerrectorados/Postgrado_TitulosPropios

Καραγεώργος Ηλίας

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα