Πρόσφατα άρθρα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Examine the role of self-deception in the historical poems of Cavafy

This is a heartfelt yet rigorous and intelligent essay submitted by Sophie Prewett for the course I teach to 3rd year undergraduate Classics students at the University of Reading where I have been teaching for the last thirteen years. My course bears the title 'My Mother's sin and other stories' aiming at introducing some major authors and works as well as trends in Modern Greek Poetry and Fiction from the late 19th century to the late 20th century in connection with both the history, sociocultural context and wider literary developments of their period and illustrating attitudes to the ancient past in the work of some selected poets and novelists. All texts are taught from English translations. My students take this course as optional and for the majority a whole new world of hidden Modern Greek treasures is unveiled. Many have called the experience of my course as 'a breath of fresh air' which i consider an ultimate credit...

Examine the role of self-deception in the historical poems of Cavafy

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών
Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας
Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Μαδρίτης

Δήμητρα Κοκκινίδου

6 Νοεμβρίου 2003

Το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης ήταν το πρώτο στην Ισπανία που συμπεριέλαβε τις νεοελληνικές σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το σχετικό πρόγραμμα λειτούργησε πρώτη φορά πέρσι. Φέτος οι προοπτικές διαφαίνονται ακόμη θετικότερες. Σε ανταπόκριση μάλιστα του αυξανόμενου ενδιαφέροντος εκτός Μαδρίτης υπάρχει η δυνατότητα φοίτησης εξ αποστάσεως.

Προσφέρονται τρεις τίτλοι σπουδών:

Δίπλωμα Επιμόρφωσης I και II (Diploma de Formación Superior I και II) και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Máster).

Η διάρθρωση του προγράμματος έχει ως εξής:

 • Δίπλωμα I
  Διδακτικές μονάδες: 22
  Διάρκεια: 1 έτος

  Υποχρεωτικά μαθήματα:
  Eλληνική γλώσσα Ι 10 δ.μ.
  Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας 6 δ.μ.
  Νεοελληνική λογοτεχνία 6 δ.μ.

 • Δίπλωμα ΙI
  Διδακτικές μονάδες: 30
  Διάρκεια: 1 έτος

  Υποχρεωτικά μαθήματα:
  Eλληνική γλώσσα ΙΙ 10 δ.μ.
  Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας 6 δ.μ.
  Νεοελληνική λογοτεχνία 6 δ.μ.
  Προσφερόμενα σεμινάρια:
  Γεωγραφία της Ελλάδας 2 δ.μ.
  Πολιτισμός και κοινωνία της σύγχρονης Ελλάδας 1 δ.μ.
  Ελληνική πολιτική 2 δ.μ.
  Ελληνική οικονομία 2 δ.μ.
  Βυζαντινή ιστορία 2 δ.μ.
  Βυζαντινή φιλολογία 2 δ.μ.

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα
  Διδακτικές μονάδες: 60
  Διάρκεια: 2 έτη

  Υποχρεωτικά μαθήματα:

  Eλληνική γλώσσα ΙΙΙ 10 δ.μ.
  Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας 6 δ.μ.
  Νεοελληνική λογοτεχνία 6 δ.μ.
  Γραμματική 5 δ.μ.
  Μετάφραση 5 δ.μ.

  Προσφερόμενα σεμινάρια:
  Γεωγραφία της Ελλάδας 2 δ.μ.
  Πολιτισμός και κοινωνία της σύγχρονης Ελλάδας 1 δ.μ.
  Ελληνική οικονομία 2 δ.μ.
  Ελληνική πολιτική 2 δ.μ.
  Νεοελληνικό μυθιστόρημα 2 δ.μ.
  Νεοελληνική ποίηση 2 δ.μ.
  Λογοτεχνικά κείμενα 4 δ.μ.
  Κ. Π. Καβάφης 2 δ.μ.
  Κυπριακή λογοτεχνία 1 δ.μ.
  Ιστορία της ελληνικής γλώσσας 1 δ.μ.
  Ελληνικός κινηματογράφος 1 δ.μ.
  Βυζαντινή ιστορία 2 δ.μ.
  Βυζαντινή φιλολογία 2 δ.μ.
  Βυζαντινή τέχνη 2 δ.μ.

  Γραπτή εργασία 3 δ.μ.

Αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος 2003-2004 στα ισπανικά, στην διεύθυνση http://www.ffil.uam.es/clasicas/noticias_p.htm

 

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα